17.04.2019

порівняльний аналіз
стану нафтопереробних заводів світу
по індексу нельсона

ІНДЕКС НЕЛЬСОНА - ІНДИКАТОР ВАРТОСТІ ТА ОСНАЩЕНОСТІ НПЗ

Нафтопереробникам вже давно відомо, що звична оцінка НПЗ лише по глибині переробки нафти є досить непрямої характеристикою потенціалу заводу. Все більшу популярність серед нафтовиків набуває Індекс складності Нельсона (NCI), що дає більш повну картину технічної озброєності і вартості НПЗ.

В останні роки інтерес з боку нафтовиків і інвесторів до Індексу Нельсона помітно зріс, особливо серед нафтопереробників пострадянського простору. Учасники ринку прийшли до розуміння, що традиційний термін «глибина переробки» практично не несе інформаційного навантаження і більше відповідає «індексом грошей втрачених в мазуті і гудроні».

NCI, на який мають звернути погляд вітчизняні нафтопереробники, вже давно широко використовується у світовій практиці при проведенні проектних і дослідницьких робіт в галузі, а також передпродажного аудиту НПЗ.

Варто відзначити, що в країнах Євросоюзу проведення комплексної оцінки об'єкта по Нельсону не тільки бажано, а практично необхідна з розшифровкою всіх коефіцієнтів індексу.

У світі NCI набув популярності на початку 80-х років, коли економісти і бізнесмени, що зіштовхуються у своїй роботі з нафтопереробкою, звернули увагу, що встановлене на НПЗ різне обладнання, а вірніше відмінності в складі обладнання дуже впливають на вартість випущених ними нафтопродуктів, нафти і розмір одержуваного прибутку.

З'явилася необхідність в розробці методології, яка б дозволила комплексно оцінити будь-яке підприємство галузі і нафтовики звернули свій погляд на опубліковані ще на початку 60-х коефіцієнти NCI, які розробив відомий аналітик Вілбур Нельсон.

До слова сказати, основним завданням перед Нельсоном, в той час, коли він розробляв свою шкалу коефіцієнтів, було створення загального підходу при розрахунку необхідних для будівництва НПЗ різних типів обсягів капіталовкладень.

Суть його схеми розрахунку була в тому, що витрачені на будівництво кожної великої одиниці обладнання кошти порівнюються з розмірами капіталовкладень на спорудження первинної установки по перегонці сирої нафти, складність якої була прийнята за одиницю. Нельсон в залежності від вартості і складності установки в порівнянні з первинною присвоїв відповідний перехідний коефіцієнт кожної з них.

Іншими словами, Нельсон розрахував витрати на будівництво кожної з установок вторинної переробки на одиницю потужності і порівняв їх з такою ж одиницею потужності АВТ (установка атмосферної перегонки нафти). Для прикладу, показник «6,0» присвоюється обладнання для каталітичного крекінгу в системі Нельсона означає, що при тій же продуктивності воно в шість разів складніше установки перегонки сирої нафти.

Відзначимо, що методика використана Нельсоном для розрахунків своїх коефіцієнтів відома дуже небагатьом, а сама, що проводиться за коефіцієнтами, оцінка вартості та технічної оснащеності НПЗ досить умовна, проте незаперечним залишається той факт, що NCI дозволяє відобразити всі характеристики нафтопереробного підприємства однією цифрою.

Шкала коефіцієнтів Нельсона публікується щороку журналом OIL & GAS Journal. Загальний індекс складності Нельсона вказує не тільки на розмір вкладених в НПЗ інвестицій або вартість заводу, але і на потенціал доданої вартості його продукції, який впливає на прибутковість заводу і його конкурентоспроможність. Чим вище індекс складності НПЗ, тим вище вартість заводу, а також якість і вартість його продукції.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

Щоб визначити індекс складності будь-якого НПЗ по Нельсону необхідно підсумовувати значення складності для всіх одиниць обладнання, в тому числі установки по перегонці сирої нафти. А самі значення складності кожної одиниці обладнання розраховуються шляхом множення їх коефіцієнтів на частку відповідного процесу в загальному обсязі переробки.

Давайте на прикладі дуже простої схеми виробництва рідкого палива, яку іноді називають гідрооблагороджування легких фракцій, проілюструємо використання коефіцієнтів Нельсона для розрахунку NCI підприємства. У цьому варіанті переробки легкі дистиляти, отримані з сирої нафти, переробляються із застосуванням водню, джерелом служить каталітичний риформінг, де нафта і інші подібні фракції переробляються в якісний бензин. Значний обсяг важкого газойля при такій переробці потрапляє в осад, а вихід рідкого палива зберігається на досить високому рівні.

Тепер розрахуємо NCI нашого умовного заводу. Перегонка сирої нафти за визначенням дорівнює одиниці, а щоб обчислити складність інших процесів - помножимо їх частку в переробці на коефіцієнт складності Нельсона. Так, при частці каталітичного риформінгу в загальній схемі в 15% (коефіцієнт складності - 5) складність процесу складе 0,15х5 = 0,75. Коефіцієнт складності для гідроочищення дорівнює 0,5, однак установка переробляє 35% загального потоку - доданок для розрахунку загального NCI заводу складе 0,175. Продовживши розрахунки, отримаємо загальний NCI для НПЗ в розмірі 2,5, що є дуже низьким показником на ринку переробки.

Якщо ж розглянути більш складні схеми нафтопереробки, які перетворюють велику частину залишкового палива в дистиляти і бензин, то їх коефіцієнти будуть набагато вище за рахунок більш дорогих і складних установок (вакуумної перегонки (коефіцієнт складності 2,0), каталітичного крекінгу (6,0) , гідрокрекінгу (8,0), алкілування (10,0) і т.д.).

Однак найбільшою складністю відрізняються процеси, що використовуються на нафтопереробних підприємствах, які виробляють особливо цінні нафтопродукти (мастила та інша нафтохімія). Встановлене на таких заводах обладнання має дуже високий коефіцієнт за шкалою Нельсона, що знаходить відображення в рівні капітальних витрат на їх будівництво.
Наприклад, відповідний показник для обладнання з вилучення ароматичних сполук дорівнює 33, а для установки з виробництва олефінів - від 10 до 20 в залежності від способів переробки і видів Необхідно звернути увагу, що існує два способи розрахунку NCI для НПЗ - простий, який ми вже розглянули вище, і комплексний, який до всього вище перерахованого також враховує технології доставки сировини, способи його зливу і відвантаження готової продукції.
Однак методика його розрахунку досить складна і трудомістка, а сам аналіз проводиться, в основному, при продажу нафтопереробного підприємства. На думку аналітиків, для попередньої оцінки вартості будь-якого НПЗ досить спрощеного способу, який дозволяє оцінити ефективність конфігурації заводу, що є основою його базисної ціни при продажу.

NCI як показник розвитку галузі
Україна після розвалу Радянського Союзу отримала досить розвинені і молоді (за радянськими мірками) НПЗ. Для прикладу, Кременчуцький НПЗ, який вважається, навіть за світовими мірками, досить розвиненим підприємством, індекс складності Нельсона дорівнює 6,6 (для порівняння загальносвітової індекс нафтопереробки дорівнює 6,7). Індекс Нельсона Лисичанського НПЗ дорівнює 6,4. Що ж стосується загального рівня по Україні, то середній NCI по країні за 20 років практично не змінився і становить близько 4,3.

Недалеко від України пішла і російська нафтопереробка, індекс складності 27 великих НПЗ якої дорівнює 4,91 по Нельсону, що ж стосується вцілому галузі, то показник буде помітно нижче. А в цілому, за даними російських аналітиків, індекс NCI російських заводів коливається в межах від 2 до 8. Наприклад, середній індекс NCI для російських НПЗ «Лукойлу» становить 6,3, а для зарубіжних заводів компанії - 8,6.
Більшість російських компаній вже перейнялися модернізацією і ускладненням свого обладнання, так як останнім часом маржа нафтопереробки виросла і стала цікава інвесторам, а держава посилено розвиває галузь. Зокрема, сьогодні проходить модернізація Туапсинському НПЗ, після завершення якої, глибина переробки досягне 98,5%, а індекс NCI складе - 9.
Крім того, «Татнефть» на початку 2011 року запустила першу чергу НПЗ «ТАНЕКО», індекс Нельсона на якому повинен бути рівний 14,5, що є одним з найвищих в світі. Для порівняння, один з найскладніших у світовій нафтопереробці заводів розташований на території Індії в Джманагаре і також має індекс NCI 14,5 при обсязі нафтопереробки 33 млн т на рік.

Наостанок зазначимо, що згідно з показником складності Нельсона, на сьогодні найкраще оснащені НПЗ в США, де середній індекс по країні вже перевищив 11 і коливається в межах 7-14.