Аналітика | Energy Hub

Про підсумки діяльності Оператора газотранспортної системи України після проведеного анбандлінгу

Аналітика підготовлена Energy Club

Розвиток конкурентного, прозорого, недискримінуючого та ліквідного ринку природного газу багато в чому залежить від справедливої та прозорої діяльності оператора газотранспортної системи України.

Зображення: Оператор ГТС України

Після проведеного на законодавчому рівні наприкінці 2019 року анбандлінгу Нафтогазу функцію оператора, з 1 січня 2020 року, почало здійснювати товариство з обмеженою відповідальністю з однойменною назвою «Оператор газотранспортної системи України» (далі ТОВ ОГТСУ).

Старт своєї діяльності новий оператор ГТС розпочав на тлі збиткової діяльності попереднього оператора (АТ «Укртрансгаз»), накопичений непокритий збиток якого на кінець 2019 року складав 89 млрд грн. Основною причиною збиткової діяльності попереднього оператора стали формування значних небалансів природного газу в газотранспортній системі та прискорена амортизація активів.

За неповних два роки своєї діяльності на нового оператора ТОВ ОГТСУ скопилось багато нарікань від учасників внутрішнього ринку, наслідком чого стали чисельні судові позови, а також неабияка увага міжнародних партнерів України. Так, окремі операції ТОВ ОГТСУ потрапили до моніторингу з боку Міжнародного валютного фонду та були означенні у вигляді зобов’язань України перед МВФ у черговому Меморандумі від 08.11.2021.

Зокрема в Меморандумі зазначається, що «ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) передплатив Укртрансгазу 27 млрд грн як частину нової угоди, яка замінює попередній договір про купівлю-продаж частки у статутному капіталі, щорічними фіксованими платежами протягом 2020-2024 років

При цьому український уряд взяв на себе зобов’язання призупинити подальшу оплату на користь Укртрансгазу, поки новопризначена наглядова рада АТ «Магістральні газопроводи України» (АТ МГУ), що володіє ТОВ ОГТСУ не завершить належну оцінку та не визначить «чи наслідки цієї нової угоди відповідають інтересам ТОВ ОГТСУ, не загрожують його короткостроковій ліквідності та середньостроковій життєздатності, а також сприяють збільшенню його спроможності інвестувати, включаючи його здатність інвестувати у відповідь на структурні зрушення у газотранспортній мережі

За результатами такої ретельної оцінки Уряд взяв на себе зобов’язання внести зміни до відповідної постанови Уряду, що регулює умови оплати на користь Укртрансгазу.

Мова іде про постанову Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2021 р. №1011, пунктом 2 якої передбачається укладення угоди між ТОВ ОГТСУ та Укртрансгазом про визначення порядку виплати останньому відшкодування так званого «коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною ліцензіата» відповідно до рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для ТОВ ОГТСУ на регуляторні періоди протягом 2020-2034 років.

Саме на основі такої угоди 4 жовтня 2021 року ТОВ ОГТСУ передплатив Укртрансгазу 27 млрд грн та зобов’язався передплатити другу частину в розмірі 20 млрд грн – до 1 грудня 2021 року.

У 2021 році на користь Укртрансгазу Оператор ГТС має сплатити сумарно 47 млрд грн, що становить 82% від його доходів за 2020 рік.

З чим пов’язана така увага МВФ до оборудки між ТОВ ОГТСУ та Укртрансгазом (Нафтогазом) і чому саме МВФ вболіває за «життєдіяльність» оператора газотрансполртної системи України та його здатність інвестувати у структурні зрушення у газотранспортній мережі?

Зображення: Оператор ГТС України

Відповідь на це запитання можна знайти зокрема в листі АТ МГУ на адресу відповідних міністерств та відомств, який був опублікований в одному із телеграм каналів.

Зокрема в листі АТ МГУ зазначається про наявність об’єктивних підстав стверджувати про відсутність недоотриманого доходу Укртрансгазом (Нафтогазом) в попередніх періодах і що «у АТ «МГУ» є обґрунтовані сумніви щодо наявності у встановлених НКРЕКП тарифах на послуги з транспортування природного газу на регуляторний період 2020 – 2024 років сум коригування необхідного доходу, які можуть бути відшкодовані для Укртрансгазу.

При цьому АТ МГУ наводить конкретний перелік таких сумнівів, які видаються досить обґрунтованими. Перш за все в АТ МГУ вказують на те, що Укртрансгаз (Нафтогаз) не міг недоотримати доходи в минулих роках, ба навіть більш того – отримував доходи значно більші ніж було визначено НКРЕКП.

Так відповідно до оприлюднених на офіційному вебсайті НКРЕКП матеріалів річний необхідний дохід Укртрансгазу (Нафтогазу) від транспортування природного газу магістральними газопроводами у 2019 році повинен був складати 55,9 млрд грн. При цьому за підсумками 2019 року фактичний дохід від транспортування газу склав 92,9 млрд грн, таким чином Нафтогаз не те що недоотримав, але і переотримав дохід на 37 млрд грн.

Крім того, в АТ МГУ наголошують на тому, що «переотримання доходів АТ «Укртрансгаз» за попередні регуляторні періоди підтверджується також тим, що при розрахунку тарифу АТ «Укртрансгаз» на послуги транспортування природного газу на 2019 рік здійснено коригування необхідного доходу в сторону зменшення на суму 9,99 млрд грн.»

Іншими словами коли НКРЕКП наприкінці 2018 року встановлювала новий тариф для Укртрансгазу на 2019 рік, то навіть зменшила необхідний дохід на 2019 рік на 9,9 млрд грн переотриманих доходів у попередні роки. Про це прямо сказано в пункті 3 постанові НКРЕКП 29.12.2017 № 1620: «3. При наступному перегляді тарифу на транспортування природного газу транскордонними газопроводами та для споживачів України для точок входу і точок виходу для ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" НКРЕКП розглянути питання щодо коригування тарифної виручки (необхідний дохід) у сторону зменшення на загальну суму 9 738 146 тис. грн (без ПДВ)»

В листі АТ МГУ наголошується, що перед виплатою на користь Укртрансгазу недоотриманого доходу має передувати зокрема рішення НКРЕКП про затвердження сум відхилень необхідного доходу на дату зміни оператора газотранспортної системи, а також рішення про включення коригування необхідного доходу попереднього оператора газотранспортної системи до тарифів ТОВ ОГТСУ на послуги з транспортування природного газу на регуляторний період 2020 – 2024 роки та його розмір.

Ні одного із таких рішень НКРЕКП перед виплатою 27 млрд грн на користь Укртрансгазу (Нафтогазу) не було. Немає таких рішень і на даний час.

Зображення: Оператор ГТС України

Листом АТ МГУ надається така оцінка угоді між ОГТСУ та Укртрансгазом (Нафтогазом) «по суті, мова йде про покладання фінансових зобов’язань на оператора газотранспортної системи на наступні 15 років щодо відшкодування певної суми коштів від здійснення діяльності з транспортування природного газу на користь АТ «Укртрансгаз».

Створення безпосередньої фінансової залежності оператора газотранспортної системи (ТОВ «Оператор ГТС України») перед підприємством (АТ «Укртрансгаз»), що є складовою вертикально інтегрованої організації, є порушенням вимог про відокремлення та незалежність оператора газотранспортної системи, встановлених Законом України «Про ринок природного газу» і Директивою 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС

Отже, не дивно, що така оборудка між ТОВ ОГТСУ та Укртрансгазом (Нафтогазом) зацікавила Міжнародний валютний фонд та за його наполяганням була зупинена і направлена на ретельний аналіз»

Виплата ТОВ ОГТСУ 47 млрд грн на користь Укртрансгазу ставить його на межу банкрутства. Особливо це буде відчутно в осінньо-зимовий період, коли сума небалансів в газотранспортній системі стрімко зростатиме.

За підсумками 9 місяців 2021 року дебіторська заборгованість ТОВ ОГТСУ за небалансами зросла до 12,4 млрд грн, а резерв під кредитні збитки, пов’язаний з цією заборгованістю, склав близько 8 млрд грн.

За рахунок таких кредитних збитків чистий прибуток ТОВ ОГТСУ за підсумками 9 місяців 2021 року вже зменшився у 3,6 раза в порівнянні з відповідним періодом минулого року та склав лише 5,8 млрд грн (за 9 місяців 2020 року прибуток склав 20,93 млрд грн).

Зображення: Оператор ГТС України

Можна лише констатувати, що у 4 кварталі 2021 року після сплати на користь Укртрансгазу (Нафтогазу) 27 млрд грн у ТОВ ОГТСУ просто не залишиться будь-яких коштів для здійснення балансування, а його чисті збитки можуть перевищувати 15 млрд грн.

Таким чином замість того, щоб перераховувати дивіденди, визначені законодавством для наповнення державного бюджету ТОВ ОГТСУ перераховує незрозумілі та непрозорі платежі на користь Нафтогазу, загрожуючи цим, за влучним трактуванням Міжнародного валютного фонду, власній життєздатності.
Ринки