Олександр Буртовий | Блоги

Огляд законодавства: жовтень 2021

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж” набув чинності 20 серпня


Серед ключових нововведень Закону № 1657-IX слід відмітити наступні:

- Передбачено визначення поняття лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури як комплексу об’єктів енергетичної інфраструктури, включаючи наземні, надземні та підземні об’єкти, пов’язані повітряними та кабельними лініями та призначені для передачі та розподілу електричної енергії, а також будівлі та споруди, площею до 200 м2, в тому числі електричні підстанції, трансформаторні підстанції, розподільчі пункти та пристрої, споруди опорних конструкцій, допоміжне обладнання, зв’язані з ними єдиним технологічним процесом, які забезпечують безпечну та надійну експлуатацію, виробництво, передачу і розподіл електричної та теплової енергії.

- Закріплено порядок встановлення земельних сервітутів на землях державної, комунальної власності, що передбачає, зокрема, можливість розробки проєктів землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок у користування для розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без отримання у органів виконавчої влади або місцевого самоврядування дозволу на їх розробку.

- Право земельного сервітуту переходить до нового власника лінійного об'єкта енергетичної інфраструктури або іншого об'єкта, для розміщення якого встановлений земельний сервітут на тих самих умовах без необхідності волевиявлення землевласника (землекористувача) та внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту. Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, є підставою для державної реєстрації переходу права земельного сервітуту.

- Передбачається запровадження Єдиного державного інформаційного вебпорталу “Єдине вікно замовників та розробників проєктної документації” (механізму “єдиного вікна”) для цілей:

  • узгодження із заінтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання;

  • отримання від заінтересованих осіб, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроєктовані інженерні та транспортні мережі, умов та обмежень, дозволів необхідних для розроблення та подальшого узгодження проєктної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, обміну відповідною інформацією, документами та відомостями.

- Містобудівний кадастр буде включати геопросторові дані про інженерно-геологічні умови, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, наявні та запроєктовані інженерні мережі, лінійні об'єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, інформацію про наявні вільні потужності та видані технічні умови.

- Передбачено одночасну державну реєстрацію переходу права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, яка перебувала у власності або користуванні (оренді, емфітевзисі, суперфіцію) відчужувача (попереднього власника) та переходу права власності або права користування щодо відповідної земельної ділянки.

- Здійснення розроблення та узгодження проєктної документації лінійної частини приєднання електроустановок замовника потужністю до 400 кВт, відведення земельних ділянок для їх розміщення виключно оператором систем розподілу. Дана зміна до Закону України "Про ринок електричної енергії" набирає чинності з 20 лютого 2023 року.

- Зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (в тому числі в частині включення до Реєстру будівельної діяльності інформації про узгодження проєктної документації на будівництво та / або технічне переоснащення електричних мереж і проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання, а також в частині використання Електронного кабінету для подачі та отримання документів, пов'язаних з досягненням необхідних погоджень) набирають чинності з 20 лютого 2022 року. Саме з цієї дати передбачається узгодження відповідної проєктної документації виключно через Електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва або іншу інформаційну систему, інтегровану з першою зазначеною.

Продовжено строк для оновлення юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників


10 жовтня набрав чинності Закон України “Про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 1805-IX.

Даним Законом продовжено на 9 місяців строк подання юридичними особами, зареєстрованими до 28.04.2020 р., державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності.

Нагадаємо попередньою редакцією п. 4 Розділу X Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для подання інформації було встановлено тримісячний строк, що починав обчислюватися з 11 липня 2021 р. – дати набрання чинності Наказу Мінфіну України № 163 від 19 березня 2021 року “Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності”.

Відтепер юридичні особи, зареєстровані до 28.04.2020 р., мають виконати обов’язок щодо подання відповідної інформації до 11 липня 2022 р.

Водночас нагадуємо про необхідність щорічного підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників з 2022 року. Йдеться про обов’язок юридичних осіб щорічно підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року після дати державної реєстрації юридичної особи. З наведеного випливає, що юридичні особи, зареєстровані до 11 липня, будуть змушені виконати такий обов’язок раніше вказаної дати.

Закон щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості набуде чинності 28 жовтня


28 жовтня 2021 року набуде чинності Закон України   “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості” № 1174-IX, яким суттєво деталізується механізм переходу речових прав на земельну ділянку в разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, розміщений на відповідній ділянці.

До ключових нововведень, які запроваджуються Законом, варто віднести наступні:

- Відступлення від принципу пропорційності у разі набуття особою окремої частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва якщо попередньому співвласнику відповідного об'єкта належала частка у праві спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі. У таких випадках право власності на земельну ділянку переходить у розмірі частки, належної відчужувачу, а не пропорційно до частки набувача.

- Передбачено обов’язок набувача об'єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва негайно повідомити орендодавця або особу, яка передала земельну ділянку в користування на праві емфітевзису, суперфіцію про перехід до набувача права оренди, емфітевзису, суперфіцію.

- Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт визнано підставою для державної реєстрації переходу до набувача права власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщений відповідний об'єкт.

- Закріплено обов’язок набувача об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва що розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, яка не перебуває у користуванні, протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об'єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування відповідної земельної ділянки. Водночас закріплюється обов’язок відповідного органу передати земельну ділянку у власність або оренду.

- Закріплено можливість набуття у власність або оренду земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні у разі набуття права власності на об'єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на такій земельній ділянці, особами, які не можуть набувати земельну ділянку на праві постійного користування. Для таких набувачів також встановлено обов’язок протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування відповідної земельної ділянки. Уповноважений орган зобов'язаний не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійного користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт та передати її у власність або оренду набувачу (власнику) такого об'єкта.

- Пропущення строку подання відповідних клопотань набувачем не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) такого об'єкта у передачі йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт.

Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією і може бути використаний виключно для отримання загальної інформації.
Олександр Буртовий