Матеріали, розміщені в розділі "Блоги", є авторськими. Відповідальність за їх зміст, правдивість інформації та оригінальність несе автор. Energy Club не завжди поділяє позицію автора.
Валерій Безус | Блоги

Високоефективна когенерація: проект Закону прийнято, що далі?

24 лютого 2023 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та у цілому законопроект № 4527, що розробило Держенергоефективності, про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації”. Наразі прийнятий Парламентом закон подано на підпис Президенту.

Закон формує основу для розвитку в Україні саме високоефективної когенерації із дотриманням принципів та положень законодавства ЄС, зокрема - Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Першу цеглину у фундамент нормативного регулювання саме високоефективної когенерації було закладено у 2021 році Законом України “Про енергетичну ефективність”, зокрема: введено термінологію та передбачено оцінку потенціалу застосування ефективного централізованого теплопостачання та високоефективної когенерації.

Згідно зі статтею 1 вищезгаданого закону, когенерація вважається високоефективною, якщо ефективність виробництва енергії когенераційною установкою порівняно з гармонізованими еталонними значеннями ефективності окремого виробництва теплової та електричної енергії забезпечує економію первинної енергії, на рівні:
 • понад 10% (для установок потужністю понад 1 МВт включно);
 • більш як 0% (для малих когенераційних установок потужністю від 50 кВт до 1 МВт та мікрокогенераційних установок потужністю до 50 кВт).

Відповідно до норм нового, ухваленого у лютому ц.р. закону, установки, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, можуть бути віднесені до високоефективної когенерації за результатами розрахунків, здійснених відповідно до Методики визначення ефективності процесу когенерації, яку розроблятиме Держенергоефективності.

Новий закон визначає низку умов і механізмів для розвитку високоефективної когенерації, а саме:
 • винесено на законодавчий рівень надання адміністративної послуги щодо кваліфікації когенераційної установки (відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»);
 • передбачено заміну діючого механізму кваліфікації когенераційних установок на кваліфікацію високоефективної когенерації за вимогами Директиви ЄС 2012/27/ЄС;
 • передбачено надання споживачеві гарантії походження електричної енергії, виробленої високоефективними когенераційними установками (положення Директиви 2012/27/ЄС);
 • покладено на Держенергоефективності обов’язок здійснювати кваліфікацію високоефективної когенерації та видачу гарантій походження.

Застосування технології когенерації дозволяє комплексно вирішувати цілу низку задач, включаючи:
 • підвищення ефективності використання традиційного виду палива при виробництві електроенергії;
 • ефективне використання альтернативних видів палива – вторинних енергетичних ресурсів: доменних, коксових, конверторних; продуктів збродження стічних вод, сміттєзвалищ, біогазу, шахтного метану та ін.;
 • зменшення втрат енергії в мережах завдяки розподіленому розміщенню децентралізованих джерел енергії;
 • зниження викидів парникових газів;
 • створення дефіцитних маневрових потужностей, тому що когенераційна установка може працювати в “піковому” режимі.

Підзаконна база - подальша робота

Протягом шести місяців з дня набрання чинності закону маємо розробити низку підзаконних нормативно-правових актів, серед яких:
 • постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією, та Порядку ведення реєстру гарантій походження електричної енергії”;
 • постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки”;
 • наказ Мінінфраструктури “Про затвердження Методики визначення ефективності процесу когенерації”;
 • наказ Мінінфраструктури “Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки”.

При цьому, відповідно до прикінцевих положень закону потрібно забезпечити набрання чинності цими нормативно-правовими актами, що випливають з цього Закону, одночасно з набранням чинності цим Законом.

У цілому закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування.

Євроінтеграційний аспект

Держенергоефективності розробило закон щодо розвитку високоефективної когенерації на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. План заходів з її реалізації, затверджений постановою Уряду від 25.10.2017 № 1106, передбачає конкретні кроки:
 • створення сприятливих умов для використання технологій високоефективного комбінованого виробництва електричної і теплової енергії (когенерації);
 • удосконалення державної політики у сфері підтримки високоефективної когенерації.

Реалізуючи ці поставлені завдання, послідовно впроваджуємо в національне законодавство принципи та положення Директиви 2012/27/ЄС “Про енергоефективність”.

Для цілей цієї Директиви високоефективна когенерація повинна відповідати таким критеріям:
 • когенераційне виробництво на когенераційних установках повинно забезпечувати заощадження первинної енергії, принаймні на 10 % порівняно з еталонними значеннями для роздільного виробництва тепла та електроенергії,
 • виробництво на малих та мікрокогенераційних установках, що забезпечує заощадження первинної енергії, може вважатися високоефективною когенерацією.

Гарантія походження електроенергії, виробленої шляхом високоефективної когенерації, має:
 • давати змогу виробникам доводити, що електроенергія, яку вони продають, вироблена шляхом високоефективної когенерації, і видавалася для цього у відповідь на запит виробника;
 • бути точною, надійною, захищеною від підробок;
 • видаватися, передаватися, скасовуватися в електронній формі;
- одна й та сама одиниця енергії від високоефективної когенерації враховується тільки один раз.

Гарантія походження повинна мати стандартний обсяг - 1 МВт•год. Вона стосується чистого обсягу виробленої електроенергії, виміряного на межі станції та переданого до енергосистеми.

Стимулювання високоефективної когенерації в Україні

Відповідно до принципів, закладених в європейському законодавстві, зокрема в п. 11 статті 14 Директиви 2012/27/ЄС, будь-яке державне стимулювання (включаючи податкові пільги та преференцій) можуть отримати тільки високоефективні когенераційні установки.

Тож, прийнятий Закон враховує цей європейський підхід і створює умови для перебудови діючих когенераційних та теплогенеруючих об’єктів у високоефективні установки комбінованого циклу, що надає можливість скоротити витрати палива при виробництві енергії, зменшити викиди парникових газів та підвищити рівень енергетичної безпеки країни.

Механізмом, що має стимулювати використання кваліфікованих когенераційних установок, наразі є податкова пільга у вигляді звільнення від акцизного збору (розмір 3,2%) (визначена підпунктом 213.2.8 пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу України) за реалізацію електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками.

Після введення в дію Закону про високоефективну когенерацію та відповідних підзаконних актів ця пільга буде надаватися тільки високоефективним когенераційним установкам.

Кваліфікація когенераційних установок

Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок сьогодні здійснюється, зокрема, шляхом проведення кваліфікації когенераційних установок.

Кваліфікація когенераційних установок проводиться Держенергоефективності відповідно до статті 11 Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

У 2022 році кваліфіковано 39 когенераційних установок, які сукупно становлять:
 • 3,4 ГВт електричної потужності з виробництвом близько 4,9 млрд кВт*год електроенергії;
 • 12 ГВт теплової потужності з виробництвом близько 9,94 млн Гкал теплової енергії.

Після набрання чинності Закону України щодо розвитку високоефективної когенерації (через 12 місяців після опублікування) діючий механізм кваліфікації буде змінено на кваліфікацію високоефективної когенерації. Для впровадження нового механізму Держенергоефективності буде розробляти відповідні підзаконні акти, зазначені вище.

За вимогами закону кваліфікація високоефективної когенерації буде відбуватися на безоплатній основі за результатами розгляду заяви користувача когенераційної установки або уповноваженої ним особи, на підставі технічної інформації про когенераційну установку та, що важливо, - розрахунку економії первинної енергії. Цей розрахунок буде проводитися власником установки відповідно до Методики визначення ефективності процесу когенерації.

За результатами проведення кваліфікації Держенергоефективності буде видавати свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки в електронному вигляді відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Реєстр гарантій походження енергії, виробленої високоефективними когенераційними установками

Ухваленим Законом передбачаємо можливість отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої високоефективною когенераційною установкою. Це дозволить виробнику підтверджувати факт вироблення енергії з «меншим карбоновим слідом».

Це надзвичайно важливо, бо гарантії походження енергії виступають одним із ключових механізмів стимулювання використання енергії, отриманої в результаті роботи високоефективної установки, зокрема, на боці споживача.

Законом встановлено:
 • Власник (користувач) високоефективної когенераційної установки має право отримати гарантію походження електричної енергії, що вироблена високоефективною когенераційною установкою.
 • Гарантія походження надається Держенергоефективності на безоплатній основі на фактичний обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії за операційний період, за умови чинних на такий період ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії і свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.
 • Гарантія походження відповідає стандартному обсягу відпущеної в мережу електричної енергії, який визначається з точністю до 1 мегават-години.

Наразі ми вже маємо досвід у розробці механізму гарантій походження енергії: Агентством підготовлено перший діючий реєстр гарантій походження біометану.

Відповідно до прийнятого Закону, Держенергоефективності буде розробляти й вести електронний реєстр гарантій походження енергії, виробленої високоефективною когенерацією, з урахуванням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Ми прагнемо реалізувати амбітну ціль - створити єдину платформу гарантій походження усіх видів енергії. Для її втілення тісно співпрацюємо з ПРООН, удосконалюючи чинне законодавство.

Держенергоефективності вже розробило законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо запровадження єдиної системи обігу гарантій походження».

Створення єдиної платформи гарантій походження енергії стане драйвером підвищення конкурентоспроможності та декарбонізації національної економіки, а також зміцнення співпраці з ЄС та практичної євроінтеграції України.
Валерій Безус