Новини | Energy Hub

У 2021 рік Україна майже вдвічі перевиконала план щодо зменшення шкідливих викидів в енергетиці

Шкідливі викиди від теплової генерації зменшились майже на чверть у порівнянні з 2018 роком.

Україна дотримується міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, що визначені Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ). (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245255478).

Так, за 2021 рік обсяг викидів пилу від ТЕС, ТЕЦ і великих котелень, оператори яких мають зобов’язання за НПСВ, склав 78 тис тонн при плановому показнику 146 тис тонн. Скорочення викидів у порівнянні з 2018 роком склало 24,9%.

Скорочення викидів діоксиду сірки протягом минулого склало 19,6 % у порівнянні з 2018 роком. Обсяг викидів за 2021 рік становив 383 тис тонн, плановий показник — 727 тис тонн.

Викиди оксиду азоту у 2021 році зменшилися на 21,4 % у порівнянні з 2018 роком і склали 76 тис тонн при планових 164 тис тонн.

Такі результати обумовлені, переважно, зменшенням виробництва електричної енергії потужностями теплової генерації, які були частково заміщені атомною та відновлюваною енергетикою.

Подальший прогрес у виконанні НПСВ тісно пов’язаний із реалізацією програм екологічної модернізації спалювальних установок і спорудженням нових генеруючих потужностей, що замінять застарілі виробничі фонди.
2022