ЧЛЕН КЛУБУ

«Державна інноваційна фінансово-кредитна установа»

Керівник: СТАВНЮК Володимир Валерійович 
Адреса:
вул. Богдана Хмельницького, 65-Б, Київ, Україна, 01601
Телефон: 
+38 044 354 04 70
Офіційний сайт: 
http://www.sfii.gov.ua/

SFII має безпрецедентну можливість використати будь-який наявний фінансовий інструмент для полегшення фінансування проекту будь-якого розміру в будь-якій галузі.


Акціонерний капітал - фінансування - це процес залучення капіталу шляхом продажу акцій підприємства. Фінансування власного капіталу по суті стосується продажу частки власності для залучення коштів для комерційних цілей.

Боргові інструменти - види боргових інструментів включають векселі, облігації, облігації, сертифікати, іпотечні кредити, орендні договори або інші угоди між кредитором і позичальником. Ці інструменти дозволяють учасникам ринку легко переносити право власності на боргові зобов'язання з однієї сторони на іншу.

Мезонінне фінансування - це гібрид фінансування боргу та акціонерного капіталу, який дає кредитору право на перетворення права власності або власного капіталу на компанію у випадку невиконання зобов'язань після того, як кошти виплачуються венчурній компанії та інші старшим кредиторам.

Конвертовані інструменти - це облігація з можливістю для власника обміняти облігації на "нові" акції звичайних компаній-емітентів на визначених умовах. Вони включають період конверсії та коефіцієнт конверсії. Перехідний період - це період, протягом якого облігація може бути конвертована у акції.

Сек'юритизація дебіторської заборгованості - організація може перетворити свою дебіторську заборгованість на готівку одночасно шляхом сек'юритизації дебіторської заборгованості. Сек'юритизація може призвести до надзвичайно низької процентної ставки для суб'єкта емісії, оскільки цінні папери підкріплені ліквідною формою забезпечення (тобто дебіторською заборгованістю).

Лізинг обладнання - оренда є, по суті, розширеною угодою про оренду, згідно якої власник обладнання дозволяє користувачеві експлуатувати чи іншим чином використовувати обладнання в обмін на періодичні лізингові платежі. У термінології лізингу власник є лізингодавцем, користувач є орендарем.

Клубний член з 2018 року.


ВІДГУКИ


СЕГМЕНТИ КЛУБУЧЛЕНИ КЛУБУ
ЕНЕРГЕТИЧНА СПІЛЬНОТА УКРАЇНИ