Партнер Клубу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Керівник: СЕННИЧЕНКО Дмитро Володимирович
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, Київ, Україна, 01133
Телефон: +38 044 254 29 76
Офіційний сайт: http://www.spfu.gov.ua
Про компанію
Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Діяльність Фонду регламентується Законом України від 09.12.2011 №4107-VI «Про Фонд державного майна України».
Історія
Фонд державного майна України заснований у 1991 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР №158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Регіональні відділення Фонду були створені в 1992 році.
Послуги
Фонд відповідно до покладених на нього завдань у сфері приватизації державного майна:
- змінює в процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;
- здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
- здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;
- готує об'єкти до приватизації та їх продажу;
- з боку держави виступає засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників.

У сфері управління корпоративними правами держави:
- здійснює керування корпоративними правами держави, що перебуваютьу сфері його управління;
- здійснює реструктуризацію господарчих товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;
-погоджує мирові угоди, плани санації і переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави більше 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;
- бере участь у виробництві справ про банкрутство господарчих товариств із корпоративними правами держави.

У сфері оренди державного майна:
- виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності.

У сфері оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності:
- організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;
- затверджує склад і порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;
- сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Також Фонд державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності та є його розпорядником.
Сегменти
Державні установи
Партнерство
Партнер Клубу з 2018 року.
ЧЛЕНИ КЛУБУ
ЕНЕРГЕТИЧНА СПІЛЬНОТА УКРАЇНИ