Партнер Клубу

АСОЦІАЦІЯ "НАДРОКОРИСТУВАЧІ УКРАЇНИ"

Керівник: СТОРОЖЕВ Роман Іванович
Адреса: вул. Бажова буд.9, м.Київ, Україна, 02100
Телефон: +38 044 584 04 25, +38 044 296 31 77
Офіційний сайт:
http://www.ukrnadra.net
Про компанію
Мета діяльності Асоціації «Надрокористувачі України» – формування ефективної, інноваційно-орієнтованої системи геологічного вивчення надр і відтворення мінерально-сировинної бази, необхідної для задоволення потреб національної економіки, забезпечення енергетичної та сировинної безпеки. Асоціація є надійним професійним партнером видобувних компаній України, яка працює з метою покращення умов ведення бізнесу у сфері надрокористування в Україні.
Історія
Асоціація «Надрокористувачі України» заснована у 2008 році. До складу її входить більше 20 компаній, які працюють у галузі надрокористування. Асоціація реалізує свої завдання шляхом активної роботи в якості учасника Громадських рад при Державній службі геології та надр, НКРЕКП, Державної фіскальної служби України, робочих груп при Комітеті палива та енергетики України Верховної Ради України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, співпрацює з провідними професійними громадськими організаціями, сферою діяльності яких є галузь надрокористування та пов'язані з нею галузі.
Послуги
Нормотворча та юридична діяльність
Реєстраційно-дозвільна діяльність
Експертно-аналітична діяльність
Представницька діяльність
Управлінська діяльність
Освітня діяльність
Інформаційно-видавнича діяльність
Громадська діяльність
Сегменти
Сфера надрокористування
Партнерство
Партнер Клубу з 2019 року.
ЧЛЕНИ КЛУБУ
ЕНЕРГЕТИЧНА СПІЛЬНОТА УКРАЇНИ