Energy Club

Представник Energy Club увійшов до складу Консультативної ради «Фонду енергоефективності»

Відповідно до Положення про Консультативну раду державної установи «Фонд енергоефективності» та Рішення Дирекції державної установи «Фонд енергоефективності» від 31 серпня 2020 року Дирекцією державної установи «Фонд енергоефективності» прийнято рішення про включення представника Energy Club до складу Консультативної ради державної установи «Фонд енергоефективності».

Довідково:
Фонд енергоефективності — єдина в Україні державна установа, створена Урядом України відповідно до Закону України Про Фонд енергоефективності з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Місія Фонду — підняти Україну до європейського рівня енергетичної ефективності шляхом зменшення рівня енергоспоживання та викидів СО2 у житловому секторі, та як наслідок — зменшення негативного пливу на екологію та пом’якшення наслідків зміни клімату.
Осінь 2020