Олег Ларіонов

Ціна на електроенергію в Україні на всіх сегментах ринку є нестабільною та непрогнозованою

06.04.21
Що чекає на енергетичну галузь України через 5-10 років - розвиток чи криза? Наш сьогоднішній співбесідник - комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов. Говоримо про розвиток ринку електроенергії в Україні, розбираємо причини системних проблем енергоринку та заходи для їх подолання, також з'ясовуємо, з якими проблемами стикається компанія на ринку електроенергії загалом та на балансуючому ринку зокрема, які інвестиційні програми реалізує.
Як Ви оцінюєте розвиток ринку електроенергії в Україні? Компанія від діючої моделі ринку електроенергії більше виграла чи програла?
— Улітку буде два роки, як ми працюємо в умовах найбільшої реформи енергетичної галузі України. У нас було запроваджено відразу всі чотири ринки: двосторонніх договорів, балансуючий, на добу наперед і внутрішньодобовий ринок. Інші країни поставилися до такої реформи обережніше, впроваджуючи не всі ринки одночасно.

Так, доцільно було б спочатку запровадити торгівлю електричною енергією за форвардними контрактами, тобто біржову торгівлю стандартними продуктами на довгостроковий період постачання, а потім вже впроваджувати РДН, ВДР та інші сегменти нового ринку. Таким чином, форвардні ціни сформували б ринковий індикатив, і в подальшому ціни на електроенергію формувалися б на основі цього індикативу. Саме з цього починалось впровадження лібералізованих моделей ринків у Європі. У нас же в результаті склалося так, що нестабільна та спотворена ціна на РДН є індикативом для цін на електроенергію по всій країні. Минуло майже два роки, а ціна на електроенергію в Україні й досі на всіх сегментах ринку є нестабільною та непрогнозованою.

До цінових викривлень на ринку електроенергії призводить, у тому числі, недосконалість низки регуляторних актів. Цьому сприяє демпінг з боку учасників, цінові обмеження price caps та «товарне» PSO.

Експерти «Донбасенерго» постійно вносять свої пропозиції щодо вдосконалення нової моделі, які унеможливили б будь-які маніпуляції його гравцями. Іноді бувають такі важкі тижні й перекоси в роботі ринку, коли теплова генерація працює собі у збиток, а тариф покриває тільки паливну складову.
Хотілося б дізнатися Вашу думку щодо причин системних проблем енергоринку України.
— Сьогодні Україна переживає нехарактерне зниження попиту на електроенергію, спричинене низкою кризових явищ, у тому числі викликаних карантинними заходами COVID-19.

Однією з найбільш фундаментальних проблем нового ринку є наявність перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів, що мало бути ліквідоване ще 1 липня минулого року. Сьогодні за різними оцінками воно становить близько 50 млрд грн.

Наразі низькі тарифи для населення забезпечуються шляхом регуляторних обмежень для державних виробників — так званим «товарним» PSO. Не секрет, що в Україні найнижчий серед європейських країн тариф на електроенергію для населення.

У той же час ми маємо найвищий тариф на відновлювальну енергетику в Європі. Неконтрольоване зростання обсягів електроенергії ВДЕ та пріоритетність їх продажу призводить до зростання фінансової незбалансованості ринку.
Якими мають бути заходи для подолання системних проблем енергоринку?
— Ми пропонуємо низку заходів. Передусім необхідно переглянути діючі price caps, а краще повністю лібералізувати ринок.

Інші заходи потребують допомоги депутатського корпусу. Насамперед необхідно переглянути існуючі механізми PSO та перейти на фінансову модель, що стимулюватиме виробників оптимізувати обсяги виробництва та подавати заявки з продажу на РДН за економічно обґрунтованими цінами.

Питання боргів ДП «Енергоринок» перед енергогенеруючими компаніями, які утворилися за старої моделі ринку, так і не вирішено, як і немає рішення стосовно питання неплатоспроможності постачальника «останньої надії», державних підприємств вугледобувної галузі та водопостачання.

«Донбасенерго» виступає за впровадження ринку потужності для генеруючих компаній на зразок діючих європейських механізмів шляхом внесення змін до Закону України про ринок електричної енергії та нормативних актів.

Також «Донбасенерго» виступає за перенесення строків виконання заходів Нацплану скорочення викидів до 2028 р., враховуючи відсутність державної програми фінансування природоохоронних заходів, високу вартість газоочищувальних установок і нестачу часу на впровадження цієї програми. Відстрочка повинна дати можливість і додатковий час держорганам виконавчої влади на розробку механізму фінансування впровадження природоохоронних заходів.
З якими проблемами стикається компанія на ринку електроенергії загалом та на балансуючому ринку зокрема? Що потрібно зробити, щоб виправити ситуацію на балансуючому ринку?
— Наразі ключовою проблемою для нас як для виробника електричної енергії є спотворене ціноутворення на ринку, яке завдає нашій компанії значних збитків.

Два фактори — діючий рівень цінових обмежень на РДН разом з «товарною» моделлю PSO — призводять до необґрунтовано низьких цін на РДН та інших сегментах ринку (на ринку двосторонніх договорів та ВДР фактично йде прив'язка до цін на РДН).

Так, атомна електроенергія, яка виробляється виключно базовим графіком навантаження, продається по PSO за 10 грн/МВт*год переважно в пікові години навантаження, що, відповідно, знижує попит на електроенергію на ринку в ці періоди. Нічна ж атомна енергія з метою непотрапляння в небаланси виставляється на РДН за низькими цінами.

Таким чином, штучно знижується ціна на РДН для всіх годин доби. А діючій рівень price caps на РДН не дозволяє іншим видам генерації (теплоелектростанціям зокрема) компенсувати збитки, які були отримані в періоди відносно низького споживання та високого рівня виробництва ВДЕ.

Тому для виправлення ситуації необхідно скасувати price caps на РДН та переглянути діючу модель PSO — перейти з «товарного» до моделі «фінансового» PSO. У такому випадку ціна на електроенергію формуватиметься за прозорим та конкурентним принципом на основі попиту та пропозицій на ринку, що забезпечить розвиток електроенергетичної галузі України. У той же час буде забезпечено стабільне постачання електроенергії незахищеним верствам населення шляхом виділення з державного бюджету адресних дотацій.

На балансуючому ринку з 1-го березня було скасовано нижнє цінове обмеження, і, як засвідчила практика, катастрофи не сталося, ціна на балансуючому ринку залишається стабільною й відповідає в цілому ситуації, що складалась в енергосистемі.

На нашу думку, такі впровадження є важливими й правильними. Сподіваємось, що в подальшому будуть скасовані інші цінові обмеження на ринку.
Наскільки ринок прозорий? Чи є ознаки афер та неконкурентної боротьби, адже інтереси гравців ринку різні, і кожний лобіює своє бачення правил гри.
— Завданням регулятора, у тому числі, є постійний моніторинг роботи ринку електричної енергії, виправлення та запобігання ситуаціям з можливими маніпуляціями або недобросовісною поведінкою учасників ринку.

Так, дійсно, кожен учасник ринку лобіює власні інтереси, так і має бути. У таких випадках роль регулятора є ключовою, адже він виступає арбітром на ринку електроенергії та має приймати виважені рішення, які б не обмежували прав учасників та підвищували конкуренцію.

Особисто в нас свого часу були питання щодо аукціонів, за яким державні енергогенеруючі компанії реалізовували електроенергію за двосторонніми договорами. Однак наразі вже внесено зміни до порядку проведення електронних аукціонів і забезпечено суттєве підвищення прозорості торгів, обґрунтовані ціни, значно більшу кількість учасників та переможців аукціонів.
— Давайте поговоримо про вашу компанію. ПАТ «Донбасенерго» за 2020 р. отримало чистий прибуток у розмірі 29,09 млн грн проти 69,99 млн грн чистого збитку за 2019 р. Завдяки чому досягли таких результатів?
— Чистий прибуток у минулому році компанія отримала за рахунок зменшення собівартості виробництва 1 кВ*год електричної енергії внаслідок зниження її паливної складової. Крім того, були збільшені обсяги і прибутковість операцій з продажу покупної електричної енергії.

При цьому зниження тарифу на продаж виробленої Слов'янською ТЕС електричної енергії негативно вплинуло на покращений фінансовий результат. За минулий рік втрати компанії внаслідок впливу існуючих на ринку обмежень щодо формування ринкової ціни перевищили 1,7 млрд грн.
Пропоную зупинитися на інвестиційних програмах компанії. Чи є приклади реалізації інноваційних рішень на практиці? Які?
Слов'янська ТЕС (м. Миколаївка, Донецька область)
— Кілька останніх років ми працюємо над підвищенням економічності 7-го енергоблоку Слов'янської ТЕС та збільшенням його встановленої потужності до 800 МВт. Реалізація проєкту дозволить підвищити ефективність роботи енергоблоку в маневреному режимі, збільшити діапазон навантажень, знизити витрати палива, збільшити відпуск електроенергії та знизити викиди пилу блоку.

Слід згадати й про те, що нам вдалося значно знизити залежність Слов'янської ТЕС від імпортного антрациту. Реалізація цього проєкту дозволила довести використання вітчизняного вугілля на станції до 70 %. Повністю перейти на паливо вітчизняної марки «Г» ми поки що не можемо через конструктивні особливості станції. На території Слов'янської ТЕС є окремий пилозавод, який подає вугільний пил до котлів по трубах. На інших станціях вугільний пил виробляється безпосередньо під котлами, а в нас — це майже 1 км шляху. Газова група вугілля дуже небезпечна. Але ми працюємо над пошуком технічних рішень, які дозволять станції виробляти електричну енергію з використанням 100 % вугілля марки «Г».
7-й енергоблок Слов'янської ТЕС наразі зупинено. Ви проводите ремонтні роботи. Коли плануєте їх завершити?
— Так, зупинка сталася з причини відмови в роботі основного устаткування через зміну вібраційного стану турбіни, що призвело до відключення енергоблоку від мережі. Ми плануємо запустити 7-й енергоблок у найближчий тиждень.
На якій стадії перебуває зараз проєкт реконструкції енергоблоку №6?
Так буде виглядати новий 6-й енергоблок Слов'янської ТЕС
— Ми продовжуємо працювати над реалізацією проєкту будівництва 6-го енергоблоку СловТЕС. На сьогодні на розгляді пекінського відділення Bank of China і китайської страхової компанії Sinosure перебувають документи щодо фінансування. Інвестиційний проєкт підготовлено, він проходить оцінку державної експертизи в Міненерго, а також оцінку економічної доцільності в Мінекономіки, що дасть можливість взяти участь у конкурсі на отримання держгарантії, яка є обов'язковою умовою китайської сторони для можливості фінансування проєкту.

Для його супроводу «Донбасенерго» залучило досвідченого міжнародного консультанта — компанію EY (Ernst & Young), що входить до «Великої четвірки» і надає аудиторські, податкові та юридичні послуги.
Можете обґрунтувати необхідність будівництва в Україні саме блоку вугільної ТЕС? Кажуть, що Україна може повністю відмовитися від вугільної генерації до 2050 р.?
— Немає сенсу спростовувати світовий тренд щодо зниження частки працюючих на вугіллі електростанцій, але Україна не зможе в найближчі 20–30 років відмовитися від вугільних електростанцій. Нещодавно керівництво країни оприлюднило Енергетичну стратегію на період до 2035 р., в якій зазначається, що починаючи з 2025 р. Україні потрібно буде створити від 2 до 6 ГВт додаткових високоманеврених потужностей ТЕС. Але при цьому саме до 2035 р. мають бути виведені з експлуатації потужності, що забезпечують до 80 % поточного виробництва електроенергії. І це не тільки вугільні станції, атомники також — через їх моральну й технічну зношеність.

До того ж відповідно до Звіту з відповідності (достатності) генеруючих потужностей, розробленого НЕК «Укренерго» та затвердженого регулятором, до 2030 р. в енергосистемі необхідно забезпечувати не менше 12 ГВт постійної доступної робочої потужності ТЕС.

Хтось апелюватиме до можливостей альтернативної електроенергетики, яка так стрімко зараз розвивається. Та чи здатна вона вмикатися й вимикатися за командою диспетчера?

Новий енергоблок на Слов'янській ТЕС, за будівництво якого «Донбасенерго» виступає, — це саме ті додаткові високоманеврені потужності, нестачу яких Україна вже в найближчі роки гостро відчуватиме. Атомні станції, що генерують більше половини електроенергії, здатні працювати тільки в базовому режимі. Саме працюючі на вугіллі електростанції дозволяють нашій об'єднаній енергосистемі працювати в безпечному маневреному режимі.

Слід згадати й про те, що працюючі на вугіллі енергопідприємства — це тисячі робочих місць для суміжних галузей.
Наскільки новий блок буде екологічним, скільки планується створити робочих місць, які очікуються надходження до бюджетів?
Вхідна група Слов'янської ТЕС
— Новий 6-й енергоблок Слов'янської ТЕС генеруватиме «чисту» електроенергію згідно з усіма європейськими стандартами. До речі, технологія циркулюючого киплячого шару, яку ми плануємо реалізувати під час його будівництва, дозволить нам спалювати низькосортне вугілля марки «Г», а також відходи вуглезбагачення без підсвічування природним газом. І саме таке вугілля наші шахтарі видобувають на підконтрольній території Донбасу.

Зазначу, що тільки на період будівництва енергоблоку, а це чотири роки, буде створено близько 1500 нових робочих місць. Для обслуговування роботи 6-го енергоблоку має бути заповнено ще 300 вакансій.

Згідно з розрахунками «ернстів» (EY. — Прим. ред.) будівництво 6-го енергоблоку Слов'янської ТЕС забезпечить Україні додаткове зростання ВВП до 0,23 % на рік. Один американський долар, інвестований в інфраструктуру, в тому числі енергетичну, стимулює зростання ВВП на 0,25-2,50 долара США. А протягом наступних 25 років державний і місцевий бюджети зможуть одержати додаткових надходжень на суму близько 13 млрд грн.

Крім того, будівництво такого масштабу на Донбасі сприятиме розвитку інфраструктури регіону, дозволить збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів.
Кілька слів про соціальну відповідальність компанії, соціальні ініціативи.
— «Донбасенерго» залишається соціально орієнтованою компанією. За минулий рік компанія перерахувала до державного й місцевого бюджетів понад 1 млрд грн податків та інших обов'язкових платежів. Порівняно з 2019 р. виплати збільшилися на 36 %.

Ми постійно підтримуємо соціальні проєкти, спрямовані на надання медичної допомоги населенню України, розвиток сфери освіти, а також створення нових масштабних інфраструктурних об'єктів на території міста, в якому розташована Слов'янська ТЕС.

Усі наші спільно реалізовані проєкти з громадою Миколаївки допомагають місту та його жителям впоратися з поточною економічною ситуацією на сході України і сприяють відродженню Донбасу.

Так, саме в Миколаївці наша компанія, до речі, вперше за останні 30 років на території Донбасу, веде будівництво нового мікрорайону загальною площею забудови 7,5 тис. м2 на 198 квартир.
Так буде виглядати новий мікрорайон у місті енергетиків — Миколаївці, будівництво якого веде «Донбасенерго»
Це буде справжнє комфортне для проживання «місто в місті» з власною інфраструктурою, що налічуватиме п'ять чотириповерхових будинків.

Зусиллями «Донбасенерго» у Миколаївці майже три роки тому було відкрито спортивно-оздоровчий комплекс «Енергетик» з басейном. Він притягує до себе всіх небайдужих до професійного й аматорського спорту людей не тільки з Миколаївської громади, а й зі Слов'янська та Краматорська. З усією відповідальністю констатую, що такій оснащеності якісним сучасним спортивним обладнанням, яке має «Енергетик», заздрять всі кращі київські спорткомплекси.
Басейн спорткомплексу «Енергетик», який побудував «Донбасенерго» для мешканців Миколаївки.
У місті енергетиків ми будуємо храм для його жителів. Серед найближчих планів — реконструкція центрального парку та площі міста, будівництво манежу для мініфутболу та легкоатлетичного стадіону «Авангард».
Активними темпами «Донбасенерго» веде будівництво храму Святого Спиридона у м. Миколаївка
«Донбасенерго» у рамках співпраці з Миколаївською міською радою постійно вкладає кошти в проєктно-кошторисну документацію, забезпечення проведення державної експертизи, проєктно-пошукових робіт.
Скільки у вас працює співробітників? В енергетиці високо цінують багатий практичний досвід, глибокі знання щодо тонкощів технологічних процесів, які напрацьовують десятки років. Тому серед енергетиків, як працюють сьогодні, високим є відсоток людей середнього віку і старших. А як щодо молоді у вашій компанії? Які тренінгові та мотиваційні програми існують?
— Якщо згадати про те, що Всесвітня організація здоров'я нещодавно офіційно подовжила вік молодих людей до 43 років, то, зважаючи на цей факт, у структурах «Донбасенерго» працює більше половини молоді із 2500 співробітників.

Тренінгові та мотиваційні програми ми організовуємо постійно, і не тільки для молоді. Так, «Донбасенерго» тісно співпрацює з бізнес-школою «МІМ-Kyiv». Майже щороку найперспективніші наші співробітники проходять навчання за кошти компанії та отримують диплом магістра бізнес-адміністрування школи.

На Слов'янській ТЕС постійно організовується навчання як професійним, так і так званим soft-skills, адже ми вважаємо, що тільки всебічно розвинена особистість може бути успішною в нашій сфері. В енергетиці неможливо обійтися лише досвідом, рівень кваліфікації потрібно постійно підвищувати як досвідченим фахівцям, так і молоді. І цьому процесу в нашій компанії приділяється дуже серйозна увага.
І останнє запитання. Яке майбутнє галузі енергетики? На нас чекає розвиток чи криза? Що буде в галузі за 5-10 років?
— Майбутнє енергетичної галузі залежить від ставлення до неї держави. Якщо держава буде спрямована на лібералізацію ринку (за аналогією з Європою), на підвищення прозорості та конкуренції, сприятиме вирішенню проблем, які виникають в галузі, то Україна отримає надійну та незалежну енергосистему і потужний сектор економіки, а споживачі — стабільне енергозабезпечення за обґрунтованою конкурентною ціною.