Energy Club

Проєкти членів Energy Club. Transition Technologies (RRM TGE - інформаційна система до підтримки процесів подання звітних даних транзакцій згідно з вимогами REMIT)

Знайомимо вас з проєктами, що втілюються компаніями — членами Energy Club.

Група компаній Transition Technologies – організація, понад 2000 експертів котрої на щодень займаються розробкою та впровадженням комплексних інформаційних систем та наданням послуг в галузях ІТ, автоматики та роботики, зокрема для енергетичного та газового секторів, промисловості й медицини.

Для нашого Замовника Towarowa Giełda Energii SA – єдиної ліцензованої товарної біржі в Польщі, що має дозвіл на провадження регульованого ринку, де основними об’єктами торгівлі є електроенергія, газ і права власності (в т.ч. ті, що стосуються сертифікатів на викиди СО2), Transition Technologies було розроблене та впроваджене ІТ-рішення до підтримки обов’язкового процесу звітування біржових даних в рамах регламенту REMIT.

Завдання та виклики:


Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) – збір правових норм і актів Європейського Союзу, що ввійшов в дію 2011 року, та має на меті забезпечення цілісності та прозорості оптових ринків енергії та газу, а також запобігання та виявлення зловживань на них.

Одним зі способів реалізації цілей REMIT є моніторування торгових операцій на оптових ринках, що втілюється інституцією ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Моніторування полягає на масовому накопиченні транзакційних даних з метою подальшого аналізу з перспективи появи потенційних аномалій.

Нагромадження інформації спирається на чотири елементи:
a.       Учасників ринку, що генерують дані.
b.      Центральний європейський реєстр учасників ринку CEREMP (Central European Register of Energy Market Participants). Кожен учасник оптових ринків має обов’язок реєстрації в CEREMP. Ефектом реєстрації є отримання унікального коду, за допомогою котрого суб’єкт рапортування є однозначно ідентифіковуваним.
c.       Механізми RRM. RRM – абревіатура від Registered Reporting Mechanism (рапортуючий механізм, зареєстрований в ACER), авторизований до передачі даних транзакій від імені учасників ринку. При реєстрації в CEREMP учасник ринку вказує, котрий механізм RRM буде використаний до передачі його даних.
d.      ARIS - абревіація від ACER REMIT Information System – інформатична система, що використовується ACER для зберігання та аналізу даних транзакцій, що до неї потрапляють.

Звітуванню підлягають:
a.      контракти на постачання електроенергії і газу, а також похідні контракти,
b.      контракти на передачу електроенергії, транспорт та зберігання газу, а також похідні контракти.

Подання звітів  відбувається в двох режимах:
a.      Поточне звітування, яке є безперервним, повторювальним процесом.
b.      Звітування типу backloading, яке є одноразовою дією і полягає на переказанні даних про всі контракти, які є активними в день входу в життя обов’язку рапортування.
Обов’язковими є різні терміни для даних зі зорганізованих ринків, таких як біржа, та даних OTC (over the counter – білатеральні контракти, що укладаються поза зорганізованими платформами торгівлі). Для зорганізованих ринків обидва режими звітування розпочались 07.10.2015. Для даних OTC звітування розпочалось 07.04.2016. В обидвох випадках на зарапортування транзакцій в режимі backloading було надано 3 місяці.

Діапазон проєкту:


Проєкт накопичення TGE транзакційних даних REMIT був безпрецедентним заходом в стосунку до масштабу і діапазону звітності. Ніколи раніше не було зроблено проби реалізації того, щоб попри дані, які стосуються транзакцій, накопичувати інформацію про всі операції торгових доручень, таких як: складання доручень, їх модифікація, призупинення, видалення і т.д. Обов’язок звітування стосується також тих операцій, котрі не допровадили до укладення транзакцій. Безпрецедентною є також детальність переказуваних даних. Наприклад: при звітуванні операції подання одиночного торгового доручення і укладання транзакції необхідним є заповнення даних аж в 64 полях! Великий виклик становила різноманітність подій, що відбуваються в біржових системах по всій Європі (багато систем лістингу, типів торгових доручень або ж розкладів сесій на різних біржах і торгових платформах) і пов’язана з цим потреба узгодити з ACER відповідний метод звітності про біржові операції, характерні для TGE.

Результати:


Менш ніж за 3 роки, система:
a.      Успішно  відзвітувала понад 25 мільйонів біржових операцій.
b.      Вислала до системи ARIS понад 155 тисяч звітів.
c.       Надала послуги з подання звітів понад 400 організаціям – учасникам RRM TGE (майже 100% польських учасників ринку, а також значна кількість закордонних учасників).
d.      Запевнила доступ до системи  більше ніж 1200 користувачам.
До сьогоднішнього дня RRM TGE залишається єдиною авторизованою системою RRM в Польщі!

Впровадження системи RRM TGE відбувалось в  два етапи. Перший полягав у звітності лише таких даних, що відносяться до біржових операцій. Успішна реалізація першого етапу (дата запуску робочої версії: 10.07.2015), набутий досвід та довіра учасників системи переконали TGE до прийняття рішення щодо розширення системи в діапазоні звітності позабіржових даних (другий етап). Запуск розширеної версії системи відбувся 7 квітня 2016 року. Розширення обсягу послуг, що надаються за допомогою звітності позабіржових даних, дозволило додатково зміцнити позиції TGE на національній та міжнародній арені за рахунок залучення нових клієнтів, які досі не користувалися послугами TGE. Система RRM TGE в розширеній версії дозволила запропонувати учасникам ринку комплексне обслуговування зобов’язань по звітності REMIT в рамках однієї системи (біржові дані, позабіржові дані, інші дані).           

Завдяки успішному впровадженню системи RRM, компанія TGE підтвердила своє прагнення до побудови цілісного та прозорого загальноєвропейського енергетичного ринку. Вище згадані наміри також були виражені ще в 2014 році, коли TGE була впроваджена інформаційна платформа фондової біржі (доступна на сайті www.gpi.tge.pl), котру ACER визначив, як одну з десяти платформ такого типу в Європі.

Рішення:


Прикладова структура системи RRM TGE представлена нижче.

1 СТРУКТУРА СИСТЕМИ RRM

З точки зору архітектури  рішення складається з наступних елементів:

  1. Адміністраційний модуль (JBoss) – управління базою користувачів системи, управління суб'єктами та рахунками, налаштування шаблонів біржових інструментів, визначення та розрахунок комісій, управління звітами (створення нових, видалення, виправлення) та зв'язок із системою ARIS (ініціювання надсилання звітів та завантаження відповідей).
  2. Вітрина користувача (JBoss) – перегляд рапортів, завантаження рапортів у форматі XML та CSV, повідомлення про важливі події в процесі звітування.
  3. Інтеграційний модуль (Apache ServiceMix) – імпорт вхідних даних, що походять із транзаційної системи TGE, трансформація даних до цільового формату (форматування звітів), пересилання даних до ARIS, а також завантаження зворотних звітів за посередництвом вебсервісів.
  4. База даних (Oracle) – зберігання даних, використовуваних всіми іншими модулями.

В рамах розбудови системи RRM TGE обслуговуванням OTC для учасників ринку надані були  три комунікаційні інтерфейси:

·      Графічний інтерфейс користувача (Вітрина користувача), що підтримує ручний (спеціальні формуляри) або автоматизований обмін даними за допомогою командного файлу з застосунком RRM TGE. Є три варіанти:
- Введення позабіржових транзакцій через спеціальні формуляри на Вітрині користувача,
- Імпорт транзакцій OTC з файлу XLSX через Вітрину користувача,
- Імпорт готового звіту XML в форматі ACER,

·         Інтерфейс, що підтримує автоматичний обмін даними між системами учасників та RRM TGE через вебсервіс. Система дозволяє передавати дані позабіржових транзакцій системами Учасників через спеціальний вебсервіс RESTful. Зв'язок відбувається за протоколом http, а повідомлення передаються у форматі XML. Канал захищений шифруванням, додатково введеною є аутентифікація за логіном/паролем. Канал комунікації є захищений дякуючи використанню сертифікатів, виданих конкретним учасникам інтеграції. Через виставлені інтерфейси можливою є передача повідомлень, що містять дані позабіржових транзакцій, завантаження повідомлень, надісланих до ACER, перевірка статусів повідомлень (наприклад, отримано, надіслано до ACER, прийнято тощо) та завантаження відповіді ACER. Зв'язок є синхронним і відбувається в одному напрямку. Стороною, яка ініціює комунікацію, завжди є система учасника.

·         Можливість обміну даними через SFTP – переказання XML, завантаження відповіді ARIS XML

Прикладові екрани Вітрини Користувача представлені нижче.

2 RRM.TGE.PL – ЛОГУВАННЯ

3 БІРЖОВІ ЗВІТИ – ЗАГАЛЬНИЙ ВИД

4 МЕНЮ OTC

5 СПИСОК ТРАНЗАКЦІЙ OTC

6 ДОДАВАННЯ ТРАНЗАКЦІЇ

Підсумок:


Унікальний масштаб проєкту, а також дуже короткий термін реалізації – (лише 9 місяців від публікації законодавчих актів до початку робочої реалізації звітності) зробили розробку та впровадження системи RRM серйозним викликом, з яким команда Transition Technologies успішно впоралась.

Робота команди  проєкту Transition Technologies, була високо оцінена  замовником – TGE. В результаті співпраці організацій система RRM TGE була офіційно зареєстрована в ACER 12 серпня 2015 року як одна з перших звітних систем у Європейському Союзі.

Окрім цього, команда Transition Technologies, реалізуючи й інші проєкти для клієнтів на ринках електричної енергії та газу, запевнювала інтеграцію впроваджуваних інформатичних застосунків із різноманітними зовнішніми системами до звітування про діяльність згідно вимог ACER. Особливої уваги заслуговує інтеграція розробленої та впровадженої ІТ-системи для підтримки бізнес-процесів польського оператора підземних газосховищ Gas Storage Poland та комунікації із ІТ-системами організації Gas Infrastructure Europe (GIE): Inside Information Platform (IIP) та Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI+) з метою висилання:
  • повідомлень REMIT Urgent Market Messages (UMM) щодо недоступності газосховищ та іншої ринкової інформації
  • фундаментальних звітних даних: звіту підземних сховищ, звіту щодо діяльності клієнтів підземного сховища, звіту щодо недоступності підземних сховищ тощо.
2022 Проєкти