Матеріали, розміщені в розділі "Блоги", є авторськими. Відповідальність за їх зміст, правдивість інформації та оригінальність несе автор. Energy Club не завжди поділяє позицію автора.
Світлана Вовк | Блоги

Як НКРЕКП всупереч вимогам закону та Правилам ринку встановлює власні ціни на небаланси

Вартість небалансів електричної енергії визначається виключно Правилами ринку.

Така імперативна норма, закріплена в законі, а саме п. 6 ст. 70 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Звучить вона так: «Вартість небалансів електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів електричної енергії цієї сторони та цін небалансів, визначених правилами ринку. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.»

Аналогічна норма закріплена в кожному із договорів учасників ринку з ПАТ «УКРЕНЕРГО» про врегулювання небалансів.

В свою чергу Правила ринку в пункті 5.17.2 визначають формулу, за якою обчислюється небаланс.

Здавалось би все очевидно, але не для Регулятора.

Так, НКРЕКП неодноразово приймались постанови, які вказували Адміністратору розрахунків, як розраховувати вартість небалансу електричної енергії.

До прикладу, 14 лютого 2022 року Регулятором було прийнято постанову №299, згідно п. «10. За наявності профіциту системи в торговій зоні «ОЕС України» адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланс застосовує ціну платежу за негативний небаланс, що дорівнює 102 % від граничної ціни РДН на цей розрахунковий період, визначеної відповідно до пункту 5 цієї постанови.».

Варто наголосити про те, що такого типу постанови ніколи не вносили змін до Правил ринку, як і не приймались за процедурою, як регуляторні акти. Більше того, порядки денні до них навіть не публікувались в строки встановлені ст. 14 Закону України «Про НКРЕКП».

Як наслідок, в періоди дії таких постанов, фактично на ринку існувало дві паралельні ціни. От тільки одна була встановлена законом, а інша не відомо чим.

Різниця у вартості. Звернемось до прикладу дії постанови №299, яка діяла з 14 по 22 лютого 2022 року. Звісно, що при обрахунку негативних небалансів електричної енергії за Законом та Правилами ринку, вартість для учасника ринку буде нижчою ніж при обрахунку за Постановою №299 яка діє паралельно.

Резюмуючи. Жодна із постанов НКРЕКП не може встановлювати вартість небалансів електричної енергії, без внесення змін до Правил ринку.

ПАТ «Укренерго» повинен розраховувати вартість небалансів електричної енергії не інакше, як встановлено Законом до договору, а значить виключно Правилами ринку.

Будь-який обрахунок здійснений в порядку іншому є незаконним та не створює юридичних наслідків для учасників ринку.
Світлана Вовк