Матеріали, розміщені в розділі "Блоги", є авторськими. Відповідальність за їх зміст, правдивість інформації та оригінальність несе автор. Energy Club не завжди поділяє позицію автора.
Яна Лях | Блоги

Останні тенденції європейського ринку гарантій походження

Гарантії походження – це перевірений і прозорий механізм відстеження та підтвердження походження виробленої та спожитої електроенергії, зокрема, електроенергії з відновлюваних джерел. Простіше кажучи, основний принцип полягає в тому, що на енергію, вироблену сертифікованим джерелом (електростанцією), видається електронний документ – сертифікат, який містить інформацію про кількість виробленої за певний період енергії, ідентифікацію та місцезнаходження джерела, встановлену потужність, технологію виробництва (наприклад, гідроелектростанція, сонячна станція та ін.), використане паливо (наприклад, біологічні відходи) та ін. Такі сертифікати потім продаються на відкритому ринку, і кінцевий власник може використовувати їх, щоб продемонструвати походження спожитої електроенергії.

Завдяки відокремленню електроенергії від інших її атрибутів у формі гарантій походження, всю електроенергію можна розмістити на спотовому ринку, не встановлюючи її походження та без будь-яких обмежень ліквідності ринку. А оскільки гарантії походження купуються та продаються на інших ринках, то ринкова ціна сертифіката надходить генеруючому об’єкту як вид додаткової фінансової підтримки.

У цій статті ми розглянемо 7 сучасних тенденцій у зелених сертифікатах, які демонструють нові способи використання концепції гарантій походження.

Перша така тенденція – це перехід на коротші часові інтервали з використанням погодинних або 15-хвилинних сертифікатів, які також називаються дрібними сертифікатами та дозволяють більш точно узгоджувати інтервал виробництва та споживання в режимі 24/7. Місячний інтервал сертифікації, який зараз використовується в Європі, часто критикують за те, що він не враховує відповідність виробленої енергії та фактичного споживання, оскільки 100 МВт*г відновлюваної енергії, виробленої протягом місяця, і 100 МВт*г енергії, спожитої кінцевим споживачем за той самий проміжок часу, не обов'язково означає, що це споживання на 100% покривається відновлюваними джерелами. Більш короткі інтервали часу усувають цю невідповідність. Перші пілотні проєкти вже стартували в рамках ініціативи EnergyTag. Серед них ви знайдете спільний проєкт, реалізований у Норвегії за участю Unicorn (ІТ-рішення), Statkraft (електростанція), Statnett (оператор системи передачі та національний орган видачі), Tibber (постачальник) та Elhub (адміністратор обліку).

Другою поточною тенденцією є підтримка гарантій походження з номінальними значеннями в кВт*г замість МВт*г, що використовувались раніше. Це відкриє ринок для менших виробників енергії, і є особливо актуальним, якщо мова йде коротші інтервали часу. Без використання кВт*г погодинні сертифікати можуть бути видані лише для великих електростанцій, які виробляють понад 1 МВт*г на годину.

Третя тенденція – це запровадження повного відстеження виробництва та споживання в країні за допомогою сертифікатів, або так званого повного розкриття інформації. Це дає повну картину розподілу, виробництва та споживання електроенергії за типом енергетичних джерел, що забезпечує максимальну прозорість ринку. Природно, для цього потрібні ІТ-системи (реєстри) для видачі та відстеження сертифікатів, здатні впоратися з такою великою кількістю інформації. Проте, практичний досвід, наприклад, з Норвегії, де щороку сертифікується близько 150 ТВт*г енергії, показує, що сучасні ІТ-рішення здатні впоратись з такими навантаженнями.

Четверта тенденція – енергетичне відстеження таких видів енергії, як газ (біометан, водень), тепло та охолодження. Цього вимагає законодавство ЄС RED II, тому країни-члени призначають різні організації, відповідальні за видачу таких сертифікатів. Практичний досвід, наприклад, з проєкту шведського регулятора Energimyndigheten показує, що коли йдеться про впровадження нових типів сертифікатів, найбільшою проблемою є затримка з оновленням стандарту CEN EN 16325, що регулює це питання.

Підтримка сертифікатів на додаткові види енергії є необхідною умовою для п'ятої тенденції, яка полягає в перетворенні між різними видами енергії, наприклад, при виробництві водню з надлишку електроенергії з відновлюваних джерел (концепція Power-to-X). Таким чином, водень можна використовувати для зберігання енергії від піків виробництва, а потім споживати її для палива водневих автомобілів, вводити в систему природного газу або використовувати для виробництва електроенергії. Щоб переконатися, що перетворена енергія залишається «зеленою», можуть використовуватись відповідні гарантії походження електроенергії та сертифікати на зелений водень. Крім гарантій походження, водневі сертифікати також можуть надавати виробникам додатковий дохід від їх продажу.

Шоста сучасна тенденція, пов'язана з попередніми, – це загальне накопичення енергії в сховищах електроенергії та інших типах накопичувачів. Коли гарантії походження використовуються для підтвердження походження електроенергії, яка «зберігається» в сховищі, оператори сховища можуть довести, що електроенергія, що надається сховищем, має відновлюване походження. Після введення погодинних сертифікатів сховище забезпечує можливість зсуву у часі відновлюваної енергії, усуваючи таким чином невідповідність між піками генерації та піками споживання. Видані сертифікати з відомостями про походження енергії та відміткою часу, також можуть забезпечити операторам сховищ додатковий дохід.

Сьома тенденція також базується на законодавстві ЄС RED II, але цього разу на розділі, що регулює відстеження відновлюваного палива, що використовується в транспортній сфері. Незважаючи на те, що законодавство не передбачає способу відстеження такого палива, зростаюча кількість електромобілів та транспортних засобів, що використовують (біо)метан або водень, дає нам можливість контролювати частку відновлюваних джерел, що використовуються в транспорті. Також за допомогою сертифікатів.

Усі ці тенденції викликають також нові питання щодо використання сертифікатів. Трейдери та їх клієнти потребують нових інструментів, які враховують всі особливості роботи з зеленими сертифікатами. Новий продукт Unicorn – Certigy Trader – є одним із таких інструментів наступного покоління.

Висновок


Гарантії походження – це перевірений і популярний механізм відстеження та підтвердження походження електроенергії з відновлюваних джерел. Однак, цю концепцію можна легко адаптувати та використовувати для відстеження та підтвердження походження біометану, зеленого водню, відновлюваної енергії, яка використовується для опалення чи охолодження, перетворення енергії з однієї форми на іншу, зберігання енергії в сховищах та/або відстеження палива, що використовується в транспорті. У Європі вже реалізуються кілька проєктів, які підтверджують можливість практичного використання цих ідей.

Цю статтю написав Петр Свобода, старший консультант Unicorn Systems.

В Unicorn Systems Петр Свобода працює як старший консультант, який спеціалізується на аналізі та проєктуванні інформаційних систем в енергетиці та комунальних послугах. Його сфери компетенції включають обмін інформацією між операторами систем передачі та їх оточенням, формати даних та проблеми інтеграції. В останні роки він працює над розробкою ІТ-рішень та продуктів, що підтримують відновлювану енергетику, таких як зелені сертифікати.
Яна Лях