Energy Club

Енергетична спільнота України

Місія

Створювати комунікації для ефективного і екологічного розвитку енергетики
організовуємо цікаві та інформативні заходи у галузі енергетики
розвиваємо найкращі енергетичні інновації та шукаємо варіанти їх втілення
ділимося практичними кейсами і досвідом реалізованих проєктів
допомагаємо знайти клієнтів і бізнес-партнерів, інвесторів і об'єкти інвестування
забезпечуємо прямий доступ клубних членів до цільової аудиторії
робимо маркетингове просування брендів і експертів на ринку енергетики

Переваги членства

зустрічайтесь з необхідними людьми
отримуйте якісну експертизу
повідомте про себе енергетичній спільноті
розвивайте професійні зв'язки

Політика клубу

1. Загальні положення
Energy Club дотримується інформаційної політики, яка забезпечує вчасне та повне висвітлення всієї важливої інформації про діяльність ринків енергетики та комунальних послуг, що дає змогу сформувати якомога повніше уявлення про особливості функціонування енергетичної галузі України.

Інформаційна політика розроблена відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про НКРЕКП» і ґрунтується на положеннях Закону України «Про інформацію».
2. Мета політики Energy Club
1) Зміцнити позицію України як інвестиційно привабливої держави та її роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи;
2) Продемонструвати роль енергетичної галузі як одного з основних елементів системи державної безпеки;
3) Забезпечити повноцінне функціонування ринків енергетики та комунальних послуг через впровадження політики прозорості процесів і недискримінаційного доступу до потужностей інфраструктури;
4) Створити сприятливі умови для розвитку нових проектів галузі та надходження інвестицій для розвитку вітчизняної економіки;
5) Презентувати соціально-важливу роль енергетичної галузі в забезпеченні гідного життя суспільства, за рахунок багатомільярдного поповнення державного бюджету.
3. Принципи політики Energy Club
Energy Club проводить політику, ґрунтуючись на таких основних принципах:

1. відкритість, доступність і вільний обмін інформацією;
2. оперативність, об'єктивність, достовірність і несуперечливість наданої інформації;
3. право всіх зацікавлених осіб на отримання інформації з урахуванням положень, встановлених чинним законодавством, нормами і вимогами;
4. дотримання державних інтересів, комерційних інтересів підприємства та його партнерів при реалізації відкритої інформаційної політики;
5. дотримання режиму конфіденційності щодо інформації, яка є службовою або комерційною таємницею, і контроль за використанням внутрішньої інформації.
4. Аудиторія політики Energy Club
Політика розрахована на зовнішні та внутрішні комунікації.

Модель комунікацій: Комунікації енергетичної галузі мають бути професійними та приносити користь і розвиток учасникам ринків енергетики та комунальних послуг.

Завдання моделі комунікацій:
а) зовнішнє завдання: демонстрація міжнародним партнерам нового європейського обличчя енергетичної галузі України;
б) внутрішнє завдання: зміна філософії – підприємства галузі працюють на завтрашній день України.
5. Інструменти комунікацій
1. Зовнішня аудиторія:
а) Проведення публічних заходів Energy Club;
б) Інформаційний хаб, який включає в себе новинний блок (включаючи аудіопідкасти), інформаційно-аналітичні матеріали, друковане видання та відеоконтект.

2. Внутрішня аудиторія:
а) Пошук шляхів вирішення проблемних питань галузі через роботу членів Energy Club в профільних групах:
- Комітет ресурсів та енергоефективного споживання;
- Комітет сонячної енергетики;
- Комітет біоенергетики;
- Комітет інфраструктурних та інноваційних проектів;
- Комітет ринків електроенергії, газу та комунальних послуг;
- Комітет міжнародної співпраці, інвестицій та безпеки;
- Комітет юридичного та кадрового забезпечення;
б) Закриті зустрічі з лідерами галузі: обмін досвідом між членами Energy Club та екскурсії на кращі виробничі проекти.
6. Календарний план роботи Energy Club
Перелік тем та календарний план роботи Energy Club формується та затверджується під час засідань профільних комітетів Energy Club. Роботу комітетів організовують Голова та секретар, які обираються шляхом рейтингового голосування членів Energy Club.
7. Основні напрямки інтересів Energy Club
1. Ресурси
2. Інфраструктура
3. Ринки
4. Інвестиції
5. Інновації
6. Юридичний супровід та безпека
7. Міжнародна співпраця
8. Екологія

Дана політика передбачає забезпечення постійного доступу зацікавлених осіб до інформації про діяльність Energy Club по зазначеним категоріям.
8. Принципи взаємодії Energy Club
Energy Club будує свої взаємовідносини з ключовими зацікавленими сторонами на основі поваги, довгострокової співпраці та принципів оптимальної взаємодії.

Energy Club гарантує рівні можливості всім членам Клубу. Неприпустимою є дискримінація або надання переваги залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

У своїй діяльності Energy Club не застосовує щодо працівників, партнерів, конкурентів тощо переслідування будь-якої форми (психологічної, вербальної чи фізичної) з вищезазначених причин.

Energy Club підтримує та заохочує ініціативність та винахідливість членів Клубу, цінує їх індивідуальність та потенціал, сприяє розвитку і реалізації умінь та здібностей.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно включення до складу Energy Club є кваліфікація персоналу, їх професійні здібності, конкретні досягнення підприємства або компанії.


Взаємодія з партнерами

Energy Club взаємодіє з діловими партнерами на основі довгострокової співпраці, взаємної вигоди, поваги, довіри та справедливості, об'єктивності та добросовісності.

Energy Club прагне працювати з партнерами, які мають бездоганну репутацію, дотримуються законодавства та загальноприйнятих норм корпоративної та ділової етики.

Energy Club сумлінно виконує свої обов'язки перед діловими партнерами, передбачені умовами контрактів, угод, договорів, та вимагає того ж від них.

Керуючись високими етичними стандартами поведінки, принципами законності і верховенства права, поважаючи права, законні інтереси, честь, гідність, ділову репутацію партнерів, Клуб залишається наполегливим і принциповим у відстоюванні власних прав та інтересів. При цьому всі непорозуміння, які виникають у процесі діяльності, Energy Club завжди вирішує правовим шляхом, ведучи переговори та намагаючись дійти компромісу.

Співробітники Energy Club не розголошують інформацію про ділових партнерів, що може призвести до матеріальних чи моральних збитків Товариства та/або ділового партнера, крім випадків, коли надання інформації здійснюється згідно з законодавством.

Energy Club завжди враховує вимоги законодавства країн, з суб'єктами господарювання яких підтримує ділові відносини.


Взаємодія з державними органами та суспільством

Energy Club, усвідомлюючи суспільну значимість результатів своєї діяльності для енергетичної галузі, прагне до побудови та підтримки стійких, конструктивних взаємовідносин з органами влади та місцевого самоврядування, які базуються на принципах законності, добросовісності, професіоналізму, партнерства, взаємної довіри, поваги та непохитності зобов'язань для розвитку ринків енергетики та комунальних послуг.


Взаємодія з представниками засобів інформації

Energy Club веде постійну взаємодію із засобами масової інформації та будує її на принципах відкритості та прозорості, оперативності та готовності до діалогу, дотримання високих етичних стандартів спілкування.

Відповідальним за взаємодію зі ЗМІ та джерелом надання офіційної інформації про Energy Club та його членів є медіадепартамент, який використовує для цього усі доступні канали комунікації: поширення прес-релізів, проведення прес-конференцій, розміщення різноманітних інформаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, у мережі Інтернет тощо.

Energy Club не допускає розповсюдження недостовірної інформації, викривлення фактів, що може завдати шкоди йому, його партнерам та країні в цілому.

Публічно виступати від імені Energy Club в засобах масової інформації та на інших заходах за участю представників ЗМІ мають право тільки керівники Energy Club або уповноважені ними особи.
Відгуки про Energy Club
Команда
Андрій
Костриця
президент
Валерій
Безус
віцепрезидент
Іван
Григорук
віцепрезидент
Катерина
Селезньова
виконавчий директор
Ігор
Селезньов
керівник Енергетичного консорціуму
Світлана
Рябко
керівник офісу
Інга
Варламова
менеджер
Лариса
Зозуля
менеджер
Любов
Асаулюк
бухгалтер
Олена
Постельняк
керівник медіадепартаменту
Артем
Чернокол
журналіст
Віталій
Свіщев
дизайнер, режисер монтажу
Володимир
Цопа
фотограф, відеооператор

Річні звіти