Аналітика | Energy Hub

Індекс ефективності енергоринків України за версією Energy Club

Energy Club виступає за активізацію взаємодії як відповідь на всі численні виклики, які стоять перед галуззю. Одним з дієвих інструментів, яким наша бізнес-спільнота керується у своїй діяльності, є створення робочих груп з представників компаній-членів Energy Club для напрацювання конкретних пропозицій та подання їх до державних органів.

З метою покращення взаємодії бізнесу та влади Energy Club щоквартально визначатиме Індекс ефективності енергоринків України.
Члени Energy Club заповнюють опитувальний лист, який складається з шести запитань*. Кожній відповіді присвоюється відповідний бал від 0 до 10. Визначення індексу ефективності енергоринків України за версією Energy Club відбувається шляхом розрахунку середньоарифметичного балу для усіх анкет.

Якщо цей показник:
  • менше ніж 4: учасники енергоринків дискриміновані;
  • від 4 до 7: енергоринок перебуває у процесі трансформації;
  • більше ніж 7: енергоринок лібералізований відповідно до кращих європейських практик
*Робота над вдосконаленням індексу триває. Кількість запитань може змінюватись.
Соціологія