Аналітика | Energy Hub

Індекс ефективності енергоринків України (за версією Energy Club) показав позитивну динаміку в серпні 2023 року

Energy Club, найбільша бізнес-спільнота енергетичних компаній в Україні, оновила Індекс ефективності енергоринків України. Цей індекс є важливим інструментом для взаємодії між бізнесом та владою, який щоквартально визначається на основі опитувань серед членів Energy Club.
Основні показники:
 • Обґрунтованість прийнятих рішень НКРЕКП: зріс з 3,86 до 4,48
 • Послідовність рішень НКРЕКП: покращилася з 3,14 до 4,03
 • Неупередженість рішень НКРЕКП : збільшилася з 3,28 до 4,06
 • Якість взаємодії НКРЕКП з учасниками ринку : підвищилася з 3,00 до 3,4
 • Чи враховує НКРЕКП при прийнятті рішень інтереси учасників ринку під час війни?: знизився з 5,14 до 5,03
 • Чи були прийняті рішення НКРЕКП щодо покращення ситуації на ринку е/е?: знизився з 6,21 до 5,6
Загальні значення:
 • Індекс ефективності енергоринків України за попередній період : 4,11
 • Індекс ефективності енергоринків України, серпень 2023 : 4,43
Один раз на квартал члени Energy Club заповнюють опитувальний лист, який складається з шести запитань*. Кожній відповіді присвоюється відповідний бал від 0 до 10. Визначення індексу ефективності енергоринків України за версією Energy Club відбувається шляхом розрахунку середньоарифметичного балу для усіх анкет.

Якщо цей показник:
 • менше ніж 4: учасники енергоринків дискриміновані;
 • від 4 до 7: енергоринок перебуває у процесі трансформації;
 • більше ніж 7: енергоринок лібералізований відповідно до кращих європейських практик

За шкалою Energy Club, індекс 4,43 вказує на те, що енергоринок України перебуває у процесі трансформації.

Energy Club активно працює над покращенням взаємодії між бізнесом та державними органами. Індекс є частиною цієї праці й спрямований на розв'язання проблемних питань на енергетичному ринку.
Читати англійською
Соціологія