05.07.2019

Залучення іноземних інвестицій у вітчизняну енергетику є вигідним для обох сторін