цикл професійних вузькоспеціалізованих дискусій
Шляхи розвитку водневої економіки в Україні
Energy Club спільно з Держенергоефективності проводить цикл професійних вузькоспеціалізованих дискусій щодо шляхів розвитку водневої економіки в Україні.

Нова воднева галузь має бути побудована таким чином, щоб забезпечити Україні конкурентоспроможну позицію на енергетичній арені світу.

Учасники дискусій – представники влади, бізнесу, науки, освіти, міжнародної та експертної спільноти – піднімуть та окреслять усі питання розвитку нової галузі, фокусуючись на кожному етапі ланцюга: від виробництва водню до його споживання.
Цикл професійних вузькоспеціалізованих дискусій
Питання до обговорення:
 • сучасні способи виробництва водню (низьковуглецеві: зелений, блакитний, рожевий; з викопного палива: сірий та коричневий);
 • українські наукові дослідження та розробки (проведені дослідження НАН України);
 • новітнє обладнання, його вартість та доступність на українському ринку;
 • готовність інвестувати у водневу економіку України (Що стоїть за підписаними меморандумами?);
 • наявні енергетичні ресурси (АЕС, офшорні ВЕС - хто готовий вкладати в проєкти офшор+електролізер, ГЕС/ГАЄС).
Питання до обговорення:
 • потенційний стан (баланс) водних ресурсів України для виробництва водню;
 • регіональні точки розташування об'єктів виробництва водню шляхом електролізу;
 • обсяги та параметри придатності (якості) шахтних вод гірничих підприємств України;
 • можливості використання морської води Чорного та Азовського морів;
 • допустимі параметри хімічного та бактеріологічного складу мінералізованої шахтної води для використання за технологією електролізу;
 • вплив якості та виду водних ресурсів на економічні показники проєктів з виробництва водню, доцільність впровадження;
 • потенційні точки локалізації проєктів з виробництва водню
Питання до обговорення:
 • Які характерні зміни діяльності Нафтогазу простежуються в другому півріччі 2021 року? Наскільки вони вплинули на дохідну частину?
 • Було багато заяв про нібито негативний вплив наглядової ради на роботу менеджменту, так от, як в третьому та четвертому кварталі змінились основні фінансові показники?
 • Чи може діяльність менеджменту Нафтогазу у 2021 році бути прикладом для управлінців інших компаній?
 • Чого варто очікувати від фінансового стану Нафтогазу у 2022 році? Це буде донор чи реципієнт для державного бюджету України?
Питання до обговорення:
 • Що вигідніше - власне споживання чи експорт у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі?
 • Які галузі вже зараз використовують водень та у якому обсязі?
 • Чи готова промисловість перейти на використання водню?
 • Водень як сировина для виробництва добрив
 • Використання водню на залізничному транспорті
 • Водневий автотранспорт чи електротранспорт? Яка технологія переможе?
Питання до обговорення:
 • проєкти використання водню у хімічній промисловості: потенціал потужності, параметри, технології, оцінка необхідних інвестицій, бар'єри;
 • оцінка перспектив виробництва саме зеленого аміаку та добрив;
 • результати наукових досліджень усіх аспектів застосування водню у хімічній промисловості.
Питання до обговорення:
 • Роль водню в енергетичній політиці ЄС та плані «REPowerEU».
 • Перспективи співпраці ЄС та України у розвитку водневої економіки.
 • Експортний потенціал України: особливості транспортування, обсяги, вартість. Які необхідні дослідження, технології та стандарти? Коли Україна буде готова розпочати експорт водню?
 • Інвестиції у водневі проєкти: чи зацікавлені фінансові установи вкладати кошти.
Питання до обговорення:
 • Кластеризація водневих проєктів як ефективний шлях до розвитку регіонів;
 • Критерії для створення водневих кластерів (необхідні ресурси, локації розташування об'єктів з виробництва водню, залучення партнерів, пошук споживачів тощо);
 • Потенційні бар'єри та шляхи їх подолання;
 • Інвестиції у водневі долини - чи зацікавляться міжнародні кредитні та фінансові фонди;
 • Державна політика щодо водневих кластерів. Що має бути зроблено найближчим часом та в перспективі?
Питання до обговорення:
 • водень в енергетичній політиці ЄС та плані «REPowerEU»;
 • співпраця ЄС та України - коли з'являться перші масштабні проєкти експортний потенціал України, що необхідно зробити для реалізації;
 • інвестиції у водневі проєкти - джерела фінансування;
 • плани, наукові розробки, пілотні проєкти різних країн світу;
 • ринок обладнання для водневих проєктів - що очікувати в найближчі 5 років.
Організатори
Вступне слово
Валерій Безус, голова Держенергоефективності
Тема розвитку водневої економіки в Україні, пошуку Україною свого місця у новій глобальній водневій економіці, фундамент якої сьогодні активно формується, є однією з ключових та стратегічних.


Для того, щоб наша країна могла повністю використати потенціал, закладений у наявних та перспективних технологіях використання водню як енергоносія нового покоління, необхідно детально та змістовно докомпонувати всі аспекти виробництва, транспортування, зберігання та використання водню у професійній дискусії національного рівня. Така дискусія має залучити всіх вітчизняних фахівців, науковців, промисловців, які здатні прийняти виклик пошуку практичних та предметних відповідей на всі проблемні аспекти розвитку водневої енергетики та водневої економіки. Результатом такої національної дискусії має стати активне позиціонування України як конкурентоздатної держави у новій світовій водневій економіці з подальшою розробкою та реалізацією дієвих національних галузевих політик.


На моє переконання, структура водневої економіки Україна має базуватись на прагматичних національних інтересах забезпечення, першою чергою, можливостей саме для розвитку та реалізації національного науково-виробничого потенціалу. Реіндустріалізація України, відновлення нею своєї промислової потужності, має враховувати необхідність зеленої трансформації енергетичного та промислового комплексу та забезпечувати найвищий рівень енергетичної безпеки.


Потенціал виробництва водню в Україні має бути, перш за все, реалізований заради реіндустріалізації країни. Це стосується і розвитку можливостей використання водню національним виробництвом, першою чергою, у хімічній та металургійній галузях. Також важливо використання саме українського виробничого потенціалу заради розбудови потужностей водневої енергетики - від безпосередньо виробництва до створення систем та засобів транспортування цього енергоносія.


Ресурсне забезпечення виробництва водню в Україні має враховувати не тільки економічні, але й екологічні та соціальні фактори. Насамперед, це стосується уважного ставлення до використання води, яке має бути ретельно обґрунтовано, зважаючи на реальний стан водних ресурсів України.


З огляду на важливий фактор зеленої трансформації, можливості використання водню мають бути повною мірою використані задля декарбонізації національної економіки.


Використання водню у промисловості та транспорті, поруч з максимальною електрифікацією, має слугувати одним з ключових інструментів досягнення енергетичної незалежності України від імпорту енергоносіїв з ворожих країн.


Застосовуючи виважений підхід і захищаючи національні інтереси, у рамках дискусії – проукраїнської, професійної й змістовної – аналізуємо та напрацьовуємо необхідні кроки для розгортання водневої економіки із проактивним, прагматичним позиціонуванням нашої держави.


Учасники обговорення
#1 Виробництво водню в Україні. Ресурсна база
Представники Держенергоефективності, ДП НАЕК «Енергоатом», Асоціації «Український ядерний форум», ПрАТ «Укргідроенерго», Української вітроенергетичної асоціації, Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), Інституту технічної теплофізики НАН України, ТОВ «Хімічна технологічна компанія»
#2 Достатність водних ресурсів для виробництва водню в Україні
Представники Держенергоефективності, Міндовкілля, Державного агентства водних ресурсів України, ПрАТ «Укргідроенерго», Українського гідрометеорологічного центру, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Інституту водних проблем і меліорації НААН України, Асоціації «Укрводоканалекологія», Державної служби геології та надр України
#3 Зберігання, транспортування та інші логістичні питання водневої енергетики
Представники Держенергоефективності, НАК «Нафтогаз України», Оператора ГТС України, АТ «Укртрансгаз», Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Союзу хіміків України
#4 Перспективи використання водню в Україні: чи готова промисловість до споживання водню. Внутрішній попит
Представники Держенергоефективності, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні, Управління безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», Українського союзу промисловців і підприємців, Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції, Союзу хіміків України, ПрАТ «АЗОТ», ОП «Укрметалургпром», ТОВ «Укрєвроконсалтинг», Інституту технічної теплофізики НАН України, Інституту газу НАН України, Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
#5 Можливості розвитку водневої економіки в секторі хімічної промисловості
Представники Держенергоефективності, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні, Асоціації "Нафта та газ України", ПрАТ "АЗОТ", ТОВ «Хімічна технологічна компанія», Асоціації газовидобувних компаній України, Союзу хіміків України, Інституту газу НАН України, Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Інституту теплоенергетичних технологій НАНУ
#6 Співпраця України та ЄС у розвитку водневої економіки. Експорт водню
Представники Держенергоефективності, Міністра енергетики України, Представництва ЄС в Україні, групи енергетичних компаній "Західнадрасервіс", АТ «Укртрансгаз», робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні в Міненерго, Оператора ГТС України, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, ПРООН в Україні, Комітету з Енергетики Європейської Бізнес Асоціації, РГК
#7 Створення водневих кластерів - шлях до декарбонізації економіки та відновлення регіонів України
Представники Держенергоефективності, , робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні в Міненерго, Укргідроенерго, компанії "Західнадрасервіс", Асоціації "Нафта та газ України", ТОВ «Хімічна технологічна компанія», Союзу хіміків України, ПрАТ "АЗОТ", Асоціації підприємств промислової автоматизації (АППАУ), Інституту газу НАН України, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, компанії "Bilfinger Tebodin", Європейської Бізнес Асоціації
#8 Розбудова водневої економіки у європейському вимірі. Шляхи взаємовигідної міжнародної співпраці
Представники Держенергоефективності, Міненерго, Світового банку, ПРООН, Програми розвитку ООН з довкілля (ЮНЕП), Програми співпраці у сфері водневих технологій Міжнародного енергетичного агентства, Німецького енергетичного агентства, Данського енергетичного агентства, Інституту газу НАН України, Центру водневої енергетики (США), Хельмхольц-Центру Берлін з питань матеріалів та енергетики, Центру з питань природних ресурсів CERENA (Португалія)
#1 Виробництво водню в Україні. Ресурсна база
Цитати спікерів
#2 Достатність водних ресурсів для виробництва водню в Україні
Цитати спікерів
#3 Зберігання, транспортування та інші логістичні питання водневої енергетики
Цитати спікерів
Олександр Гриценко, радник президента Союзу хіміків України
Ми запропонували реалізацію пілотного проєкту Рівнеазот спільно з Рівненською чи Хмельницькою АЕС по виробництву водню методом електролізу та пропонували реалізацію проєкту на підприємстві «Азот», м. Черкаси, по виробленню водню з відновлювальних джерел. Підходячи до етапу запропонованого підходу, хочу ознайомити вас з деякими цифрами.
#4 Перспективи використання водню в Україні: чи готова промисловість до споживання водню. Внутрішній попит
Цитати спікерів
Олександр Гриценко, радник президента Союзу хіміків України
На нашу думку, у короткостроковій та середньостроковій перспективі найбільш ефективним буде виробництво та споживання водню в українських хімічних кластерах, де водень є сировиною у виробництві аміаку та азотних добрив, що в довгостроковій перспективі має стати основою для майбутнього виробництва водню та інтеграції з системою його доставки в ЄС. Ми на сьогодні бачимо чотири такі кластери в Україні - це ПрАТ «Рівнеазот», ПРАТ "Азот", м. Черкаси, Одеський припортовий завод та АТ «Дніпроазот».

Біля водневих кластерів, на нашу думку, слід збудувати сміттєпереробні підприємства, вуглекислий газ яких не буде потрапляти в атмосферу, а направлятиметься на виробництво зеленого карбаміду. Додатковий екологічний бонус ми бачимо у зниженні антропогенного навантаження на водні ресурси країни через виділення кисню у воду при розташуванні сонячних панелей на поверхні водного масиву.
Олександр Сігал, к.т.н., завідувач лабораторією Інституту технічної теплофізики НАН України
"Технології та обладнання для спалювання водню та палив на його основі в енергетичному обладнанні, промислових та опалювальних котлах"
Якщо використати ту саму електричну потужність, яка є додатково в Україні, тобто атомну та «зелену» електроенергію, то в комунальному теплопостачанні ми могли б використати близько 16 млрд кубів водню. Це близько 5,5 млрд кубів в перерахунку на природний газ (заміщення). Але ми говоримо про один і той самий обсяги електроенергії. І треба вирішити, куди саме їх використовувати. Перш ніж щось будувати, потрібно все розрахувати та спланувати, адже будівництво технологій коштує дуже дорого.
#5 Можливості розвитку водневої економіки в секторі хімічної промисловості
Цитати спікерів
Леонід Родін, директор ТОВ «Хімічна технологічна компанія»
Ми вважаємо, що «зелений» водень - це дуже важливо, але він не є кінцевим продуктом, який можливо ефективно використовувати. Ми пропонуємо з цього водню виробляти аміак та метанол. Це ті два продукти, на базі яких можливий розвиток нової хімії зокрема в Україні.
Олександр Гриценко, радник Президента Союзу хіміків України
У короткостроковій та середньостроковій перспективі хімічна галузь може і повинна стати драйвером для розвитку водневої економіки нашої держави. І ми маємо пропозицію на будівництво конкретного пілотного проєкту з виробництва «зеленого» аміаку з водню.
Кирило Костогриз, заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України
Хочу поділитись міркуваннями щодо можливості переведення наявних хімічних виробництв на «зелений» водень, оскільки, якщо ми порахуємо, скільки буде коштувати водень з новопобудованої атомної електростанції, то ціна на нього буде не дуже приваблива.

Петро Стрижак, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
В Національній академії наук України дослідження проблем водневої енергетики з 2002-2003 розпочалися систематичні фундаментальні дослідження. А з 2006 НАН України виконувала чотири програми наукових та прикладних досліджень щодо проблем водневої енергетики, які заклали на сьогодні фундамент того, що в НАН України є кадри та розробки, деякі з яких вже сьогодні представлені на ринку України й не тільки.
Олексій Дудник, провідний науковий співробітник Інституту теплоенергетичних технологій НАНУ
Використання водню в хімічній промисловості заплановано для виробництва амоніаку з метою виробництва добрив та синтетичного моторного палива. Найвища енергетична ефективність проєктів для хімічної промисловості досягається завдяки одночасному виробленню не тільки хімічних продуктів, а й теплової, електричної енергії та сталі шляхом реалізації комплексних проєктів.
#6 Співпраця України та ЄС у розвитку водневої економіки. Експорт водню
Цитати спікерів
#7 Створення водневих кластерів - шлях до декарбонізації економіки та відновлення регіонів України
Цитати спікерів
Олександр Гриценко, радник президента Союзу хіміків України
Водневі кластери на базі хімічних підприємств України
Степан Кудря, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України
Кластери зеленого водню в Україні
Максим Хіло, керівник з технологічного проєктування в Україні компанії "Bilfinger Tebodin", член Європейської Бізнес Асоціації
Водневі кластери
#8 Розбудова водневої економіки у європейському вимірі. Шляхи взаємовигідної міжнародної співпраці
Цитати спікерів
Сторінка постійно доповнюється. Слідкуйте за оновленнями матеріалу.