Член Клубу

АГРАРНА БІРЖА

Керівник: МАРЮХНІЧ Олександр Євгенович
Адреса: Копилівська 67,корпус 5, Київ, Україна, 04073
вул. Григорія Омельченко 36, Дніпро, Україна, 49106
Телефон: (044) 468-10-29
Офіційний сайт: https://agrex.gov.ua/
Про компанію
Аграрна біржа - єдина товарна біржа в Україні державної форми власності, яка заснована у 2005 році Кабінетом міністрів України. З початку створення головної метою біржі було надання майданчика для проведення державним інтервенційним оператором власної діяльності із забезпечення продовольчої безпеки України. У подальшому, набуваючи необхідного досвіду та впроваджуючи новітні технології електронної торгівлі біржа вийшла за межі аграрного сектору і намагається будувати політику роботи на усіх ринках національної економіки. Відтак, біржа була засновником електронного ринку купівлі-продажу необробленої деревини, через цей майданчик відбувався он-лайн продаж майна та активів неплатоспроможних банків, та наразі Аграрна біржа зосередила свою увагу на розбудові біржового ринку природного газу, нафтопродуктів та біопалива.
Історія
Аграрна біржа – юридична особа, створена згідно із Законом України "Про товарну біржу" (1956-12), яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського кодексу України (436-15) (з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України") та надає послуги суб'єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів), товарних деривативів, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.

Крім того, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. №1285 предметом діяльності Біржі є:

- належна організація біржових торгів (аукціонів) товарами, товарними деривативами, іпотечними сертифікатами та іпотечними закладними, створення розрахунково-клірингових систем для обслуговування укладених біржових договорів (контрактів);

- формування ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію (пов'язані з нею послуги) та інші біржові товари;

- дослідження кон'юнктури організованого аграрного ринку та вивчення суспільної думки щодо такого ринку, надання консультацій з питань комерційної діяльності;

- надання біржових послуг, необхідних для проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій з метою підтримання рівня мінімальних або недопущення перевищення рівня максимальних закупівельних цін об'єктів державного цінового регулювання;

- виконання рішень Аграрного фонду про запровадження режиму адміністративного регулювання ціни окремого об'єкта державного цінового регулювання у випадках, передбачених законом;

- організація біржових торгів з придбання та продажу об'єктів державного цінового регулювання для потреб державного продовольчого резерву, а також з продажу об'єктів державного цінового регулювання, що були конфісковані або підлягають продажу відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Порядок продажу та придбання таких товарів підлягає узгодженню з Аграрним фондом;

- надання фінансових та інших консультацій, пов'язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;

- створення програмного забезпечення з питань біржової діяльності;

- надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;

- провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів) та працівників Біржі;

- випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов'язаних з біржовою діяльністю.
Послуги
Організація та проведення електронних біржових торгів з продажу та купівлі: аграрної продукції, необробленої деревини, біопалива, природного газу, нафтопродуктів та земельних ділянок, а також проведення моніторингу ринкових цін сільськогосподарської продукції.
Сегменти
Аграрні підприємства, Біоенергетика, Державні установи, Енергоефективність, Промислові підприємства
Членство
Клубний член з 2019 року.
ЧЛЕНИ КЛУБУ
ЕНЕРГЕТИЧНА СПІЛЬНОТА УКРАЇНИ