Energy Club

Андрій Костриця. Маємо налагодити діалог між владою та бізнесом задля розв'язання проблем на енергоринку

На цей час є ризик системної помилки у якості взаємодії органів державної влади з енергетичною спільнотою України.

Якщо все збережеться як є, то на нас чекає складний опалювальний сезон через втрату діалогу між владою та бізнесом.

Energy Club виступає за активізацію взаємодії як відповідь на всі численні виклики, які стоять перед галуззю. Одним з дієвих інструментів, яким наша бізнес-спільнота керується у своїй діяльності, є створення робочих груп з представників компаній-членів Energy Club для напрацювання конкретних пропозицій та подання їх до державних органів.

Таке право гарантується Конституцією України: відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Практична реалізація цього конструкційного права забезпечується Законом України «Про звернення громадян», який надає небайдужим можливості для участі в управлінні державними справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Закон визначає звернення громадян як викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Зокрема, в пропозиції (зауваженні) висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, а також висловлюються думки щодо вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Відповідно до статті 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розв'язання питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На превеликий жаль, державні органи та їх посадові особи не завжди дотримуються вимог Закону та логіки якісної співпраці, особливо у такий важливий для країни період. Існують випадки, коли відповідь на звернення Energy Club взагалі не отримує, або ж ці відповіді формальні та не відповідають критерію обґрунтованості, оскільки обмежуються цитуванням загальновідомих фактів або нормативно-правових актів.

Ситуація, що склалась, не сприяє ефективному розв'язанню проблемних питань на енергетичному ринку, що є одним з базових елементів євроінтеграційного курсу України.

Закликаємо усі зацікавлені сторони забути про формальні відписки та ігнорування й змістовно та відповідально виконувати свої службові обов'язки!

Враховуючи важливість та актуальність піднятого питання, Energy Club запланував зустріч представників органів влади та енергетичної спільноти, присвячену темі "Комунікація та взаємодія між бізнесом та владою в умовах воєнного стану", що відбудеться у форматі онлайн у вівторок, 23 серпня (початок о 12:00).

Кожен має захищати державу на своєму робочому місці!

Слава Україні!
2022