Energy Club

Водневий проєкт РГК увійшов до портфеля інвестиційних проєктів Європейського Альянсу з чистого водню

Знайомимо вас з проєктами, що втілюються компаніями — членами Energy Club.

Водневий проєкт РГК став одним з 750 проєктів, які були відібрані Європейським Альянсом з Чистого водню й увійшли до портфеля інвестиційних проєктів.

Європейський альянс, створений під егідою Європейської Комісії, представив комплекс водневих проєктів, до складу якого входить водневий проєкт РГК. Метою цього портфелю є інтеграція усіх ланок водневого ринку ЄС та конкретних проєктів з інвесторами та фінансуванням.

«РГК представлена у даному портфелі водневим проєктом, який спрямований на дослідження впливу водню та газоводневих сумішей на газорозподільні мережі. Наразі, завдяки цим дослідженням і розробкам РГК, Україна займає гарні позиції на європейській водневій мапі та може реалізувати потужний потенціал з розвитку ринку водню та інших синтетичних газів», – зауважив Станіслав Казда, директор зі стратегії розвитку і керівник водневого проєкту РГК.

Водневий проєкт РГК: програма підготовки газорозподільних систем з доставки споживачам водню та інших «зелених» синтетичних газів. Проєкт діє з 2020 року, коли були створені 5 спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж і обладнання. Науковими партнерами проєкту є вісім наукових установ, у тому числі НАНУ.
2021 Проєкти