Матеріали, розміщені в розділі "Блоги", є авторськими. Відповідальність за їх зміст, правдивість інформації та оригінальність несе автор. Energy Club не завжди поділяє позицію автора.
Валерій Безус | Блоги

Розвиток водневої економіки України має базуватись на прагматичних національних інтересах

Вступне слово до циклу професійних вузькоспеціалізованих дискусій "Шляхи розвитку водневої економіки в Україні".

Тема розвитку водневої економіки в Україні, пошуку Україною свого місця у новій глобальній водневій економіці, фундамент якої сьогодні активно формується, є однією з ключових та стратегічних.

Для того, щоб наша країна могла повністю використати потенціал, закладений у наявних та перспективних технологіях використання водню як енергоносія нового покоління, необхідно детально та змістовно докомпонувати всі аспекти виробництва, транспортування, зберігання та використання водню у професійній дискусії національного рівня. Така дискусія має залучити всіх вітчизняних фахівців, науковців, промисловців, які здатні прийняти виклик пошуку практичних та предметних відповідей на всі проблемні аспекти розвитку водневої енергетики та водневої економіки. Результатом такої національної дискусії має стати активне позиціонування України як конкурентоздатної держави у новій світовій водневій економіці з подальшою розробкою та реалізацією дієвих національних галузевих політик.

Валерій Безус. Голова Держенергоефективності

На моє переконання, структура водневої економіки Україна має базуватись на прагматичних національних інтересах забезпечення, першою чергою, можливостей саме для розвитку та реалізації національного науково-виробничого потенціалу. Реіндустріалізація України, відновлення нею своєї промислової потужності, має враховувати необхідність зеленої трансформації енергетичного та промислового комплексу та забезпечувати найвищий рівень енергетичної безпеки.

Потенціал виробництва водню в Україні має бути, перш за все, реалізований заради реіндустріалізації країни. Це стосується і розвитку можливостей використання водню національним виробництвом, першою чергою, у хімічній та металургійній галузях. Також важливо використання саме українського виробничого потенціалу заради розбудови потужностей водневої енергетики - від безпосередньо виробництва до створення систем та засобів транспортування цього енергоносія.

Ресурсне забезпечення виробництва водню в Україні має враховувати не тільки економічні, але й екологічні та соціальні фактори. Насамперед, це стосується уважного ставлення до використання води, яке має бути ретельно обґрунтовано, зважаючи на реальний стан водних ресурсів України.

З огляду на важливий фактор зеленої трансформації, можливості використання водню мають бути повною мірою використані задля декарбонізації національної економіки.

Використання водню у промисловості та транспорті, поруч з максимальною електрифікацією, має слугувати одним з ключових інструментів досягнення енергетичної незалежності України від імпорту енергоносіїв з ворожих країн.

Застосовуючи виважений підхід і захищаючи національні інтереси, у рамках дискусії – проукраїнської, професійної й змістовної – аналізуємо та напрацьовуємо необхідні кроки для розгортання водневої економіки із проактивним, прагматичним позиціонуванням нашої держави.

Цикл професійних вузькоспеціалізованих дискусій "Шляхи розвитку водневої економіки в Україні"
Валерій Безус