Аналітика | Energy Hub

Про фінансові результати НАК «Нафтогаз України» за 1 півріччя 2021 року


Аналітика підготовлена Energy Club

Національна компанія «Нафтогаз України» - це найбільша в Україні група компаній паливно-енергетичного комплексу, що за визначенням самої Компанії «стоїть на захисті енергонезалежності країни та слугує опорою для державного бюджету».

Таким чином енергетична безпека України багато в чому залежить від фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

Слід зазначити, що саме за результатами фінансової діяльності Кабінет Міністрів України 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України».

Основною причиною визнання незадовільною роботи правління та наглядової ради НАК «Нафтогаз України стало те що «Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.»

Відповідно, з 28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України, як акціонер Компанії припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва.

З 29 квітня 2021 року Національну компанію «Нафтогаз України» очолив Юрій Вітренко.

Оскільки попередній менеджмент було звільнено за збиткову діяльність та недотримання показників фінансового плану, то для нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» на чолі з Юрієм Вітренком надважливим завданням було показати реальні показники прибуткової діяльності Компанії у 2021 році.

28 жовтня 2021 року Компанія «Нафтогаз України» оприлюднила свою консолідовану звітність за 1 півріччя 2021 року.

Поряд із звітом про фінансові результати за 1 півріччя 2021 року наведено також і звіт про фінансові результати за 2 квартал 2021 року.

Напевне варто навести декілька цитат із повідомлення НАК «Нафтогаз України», що яскраво характеризують намагання нового менеджменту представити свою роботу в найкращому світлі:
«за другий квартал 2021 року, на початку якого Юрій Вітренко замінив на посаді голови правління Андрія Коболєва, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн

«чистий прибуток у другому кварталі 2021 був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021 року, і тому чистий збиток за все перше півріччя 2021 року склав 1,7 млрд грн

«якщо від результатів за півріччя відняти результат другого кварталу, то видно, що чистий збиток за перший квартал 2021 року склав 10,2 млрд грн

Таким чином новий менеджмент Нафтогазу намагався відмежуватися від фінансових результатів за 1 квартал 2021 року, відповідальність за який за логікою повинно нести попереднє керівництво на чолі з Андрієм Коболєвим.

З метою більш об’єктивного підходу слід зазначити, що консолідована проміжна фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» станом на 30 червня 2021 року свідчить, що за підсумками 1 півріччя 2021 року Компанія отримала збиток в розмірі 1,65 млрд грн.

При цьому згідно представлених результатів за 2 квартал 2021 року Компанія отримала 8,50 млрд грн консолідованого чистого прибутку.

Таким чином консолідований фінансовий результат діяльності НАК «Нафтогаз України» за підсумками 1 кварталу 2021 року складає 10,15 млрд грн збитку.


Оприлюднення результатів щодо отриманих консолідованих 10,15 млрд грн збитків у 1 кварталі 2021 року різко контрастує із заявою вже нового менеджменту на чолі з Ю.Вітренком, опублікованою на сайті Нафтогазу від 05.05.2021 року, в якій зазначалось про те, що «за підсумками першого кварталу 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку. Про це свідчать дані неаудійованої та неконсолідованої звітності Компанії».

Далі за текстом навіть зазначається, що «основною причиною покращення фінансового результату Нафтогазу став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року порівняно із цінами як у попередньому кварталі, так і за аналогічний період минулого року.

Звичайно, слід розрізняти консолідовану звітність Групи компаній Нафтогаз та окрему звітність самого Нафтогазу, але враховуючи специфіку обліку окремої звітності Нафтогазу такий показник, як чистий прибуток (збиток) самого Нафтогазу не надто відрізняється від консолідованого прибутку (збитку), оскільки сумарні результати прибутків (збитків) усіх підприємств Групи Нафтогаз відображаються у фінансовій звітності самого Нафтогазу, як дохід від участі в капіталі (в межах володіння акціями підприємств, що входять до Групи Нафтогаз).

Для прикладу, у 2020 році згідно консолідованої звітності збиток Компанії становив 19 млрд грн, а збиток згідно окремої звітності Нафтогазу склав 18 млрд грн. Не надто велика відмінність.

Абсолютно не зрозумілим залишається те, яким чином на тлі заяв на початку травня 2021 року (вже нового менеджменту) про отримання відповідно до окремої звітності Нафтогазу 12,6 млрд грн чистого прибутку в консолідованій звітності 1 кварталу 2021 року раптом сформовано 10,2 млрд грн збитку.

З великою долею імовірності можна стверджувати про те, що при формуванні консолідованого звіту за 1 півріччя 2021 року вже новим менеджментом були внесенні суттєві коригування до періоду 1 кварталу 2021 року, які і призвели до формування збитків, замість оголошених прибутків.

Якщо це так, то заяви нового менеджменту щодо покращення своїх результатів у 2 кварталі 2021 в порівнянні з 1 кварталом 2021 року, з приходом нового менеджменту, є нічим іншим як маніпуляцією, що є недопустимим з точку зору управління, як державною, так і приватною компанією.

На жаль, новий менеджмент не надає пояснення щодо наявності та причин розбіжностей в окремій звітності Нафтогазу за 1 квартал 2021 року станом на початок та кінець 2 кварталу 2021 року. При цьому консолідований фінансовий звіт за 1 квартал 2021 року так і не був опублікований.

Проаналізувавши операційні доходи та витрати опублікованої консолідованої звітності НАК «Нафтогаз України» можна зробити висновок, що основним елементом витрат, за рахунок якого було сформовано збитки у 1 півріччі 2021 року є нарахування «резерву на знецінення дебіторської заборгованості» в загальній сумі 20,18 млрд грн. Причому сума цих «резервів», що припадає на 1 квартал 2021 року складає 26,53 млрд грн. Відповідно у 2 кварталі 2021 року замість витрат з’явились 6,35 млрд грн доходів від сторнування (зменшення) «резерву на знецінення» (26,53 млрд грн – 20,18 млрд грн).


Такі зміни в нарахуванні «резервів на знецінення дебіторської заборгованості» в 1 і 2 кварталах 2021 року виглядають досить дивними, адже саме від розстановки (коригування) цих витрат між кварталами і залежить відображення нібито «покращеного» результату фінансової діяльності Нафтогазу у 2 кварталі 2021 року.

Якщо Кабінет Міністрів України, хоче об’єктивно оцінювати діяльність нового менеджменту Нафтогазу, то саме такі сумнівні трансформації у фінансовій звітності повинні привертати його увагу, як акціонера, адже маніпулювання з нарахуваннями «резервів на знецінення» є прямим наслідком ухилення від сплати дивідендів до державного бюджету.

Саме про такі порушення при формуванні резерву сумнівної заборгованості було вказано в акті Держаудитслужби від 02.09.2020р №05-21/2 щодо перевірки Нафтогазу і саме за рахунок такого незаконного формування резервів втрати держбюджету на думку Держаудитслужби склали близько 75 млрд грн.

І як не дивно саме Юрій Вітренко у 2020 році, після свого звільнення з Компанії повністю підтримував висновок державних аудиторів, наголошуючи на тому, що «прочитавши висновки аудиторів я не знайшов достатніх підстав заперечувати, що ця перевірка була об’єктивною, незаангажованою,і що висновки про порушення були обгрунтованими»

Виникає цілком логічне запитання, чому після призначення урядом Юрія Вітренка, керівником Нафтогазу, основною причиною збиткової діяльності Нафтогазу залишається нарахування «резерву на знецінення дебіторської заборгованості»?

Що змінилось в позиціях щодо застосування «резерву на знецінення дебіторської заборгованості» у Юрія Вітренка, звільненого з Нафтогазу у 2020 році та призначеного на посаду керівника Нафтогазу у 2021 році?

Окремо слід зазначити, що відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2021 рік сума «резерву на знецінення дебіторської заборгованості» за підсумками 1 півріччя 2021 року не могла перевищувати 3,54 млрд грн. Попри це в опублікованій консолідованій звітності Нафтогазу за 1 півріччя 2021 року фактична сума нарахованих «резервів» перевищує плановий показник майже в шість разів та складає 20,18 млрд грн, основна частина з яких складає нарахування резервів на знецінення дебіторської заборгованості за природний газ, що відображається в окремій звітності Нафтогазу.


Якби в Нафтогазі дотримувались фінансового плану щодо нарахування «резервів на знецінення», то за підсумками 1 півріччя 2020 року замість 1,65 млрд грн збитку у НАК «Нафтогаз України» було б сформовано близько 15 млрд грн чистого прибутку і держава надалі могла б розраховувати на отримання відповідних дивідендів від такого прибутку.


Разом з тим дані консолідованої фінансової звітності за 1 півріччя 2021 року в порівнянні з показниками 1 півріччя 2020 року свідчать, про покращення фінансових результатів, як за окремими сегментами діяльності та і в цілому по Групі Нафтогаз.


Основні прибутки Групи Нафтогаз формуються у сегменті «Розвідка та видобування» (видобуток природного газу). Скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податку та амортизаційних відрахувань) за цим сегментом у 1 півріччі 2021 року склав 26,64 млрд грн, що на 15,78 млрд грн або у 2,5 раза більше проти 1 півріччя 2020 року та близький до річного показника 2020 року (27,99 млрд грн).

Зростання прибутку за даними сегментом різко контрастує з падінням обсягів видобутку природного газу. За підсумками 1 півріччя 2021 року АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз зменшило обсяг видобутку газу на 5%, видобувши 6 788 млн куб. м природного газу (видобуток газу у 1 півріччі 2020 року склав 7 127,9 млн куб. м).


Таким чином, основним фактором збільшення прибутку за даним сегментом є суттєве збільшення ціни реалізації газу власного видобутку. Якщо у 1 півріччі 2020 року середня розрахункова ціна реалізації газу власного видобутку складала близько 3,4 грн за тис. куб. м (без ПДВ), то за 1 півріччя 2021 року вона вже становила близько 7 грн за тис. куб. м (без ПДВ).

Щодо обсягів видобутку природного газу, то варто зазначити, що у 2 кварталі 2021 року в порівнянні з 1 кварталом 2021 року на тлі зменшення обсягів валового видобутку покращився показник видобутку товарного газу. Своєю чергою збільшення обсягів товарного газу пояснюється суттєвим зменшенням використання газу на технологічні потреби (на 14%).

Зменшення у 2 кварталі 2021 року технологічних витрат газу (в тому числі на 7% і в порівнянні із 2 кварталом 2020 року) свідчить про активізацію роботи у сфері видобутку газу та дає надію на те, що історія із тогорічнми завищеннями технологічних витрат не повториться.


Якщо сегмент діяльності Групи Нафтогаз з видобутку природного газу приносить для Компанії прибутки, то сегменти з «Трейдингу» (оптової торгівлі газом) та сегменту «Роздрібний бізнес» (роздрібної торгівлі газом) нівелюють ці прибутки формуванням значних збитків.

Так, за підсумками 1 півріччя 2021 року за сегментом «Трейдинг», незважаючи на двократний ріст доходів було отримано 15,85 млрд грн збитку. По відношенню до 1 півріччя 2020 року результат погіршився на 7,27 млрд грн.


Основною причиною формування збитків у сегменті оптової торгівлі газом є формування «резерву на знецінення дебіторської заборгованості», яка за підсумками 1 півріччя 2021 року за даним сегментом склала 20,48 млрд грн, що на 13,53 млрд грн більше в порівняння із 1 півріччям 2020 року.

Формування дебіторської заборгованості є однією із головних проблем діяльності Групи Нафтогаз та наповнення державного бюджету за рахунок дивідендів Компанії.

Станом на кінець 1 півріччя 2021 року загальна вартість торгової дебіторської заборгованості становила 168,8 млрд грн. За 6 місяців поточного року вона збільшилась на 13,2 млрд грн. Для порівняння – за попередні два роки (2019-2020рр) загальний приріст дебіторської заборгованості становив 15,9 млрд грн. Таким чином тільки за перші 6 місяців 2021 року Компанія наростила дебіторську заборгованість на рівні її приросту за останні два роки. Такі темпи нарощування заборгованості мала б насторожувати акціонера Компанії в особі українського уряду.

Починаючи з 2014 року сума загальної дебіторської заборгованості зросла майже в 5 разів (з 34,1 млрд грн у 2014р до 168,8 млрд грн у 1 півр.2021р).

В структурі загальної вартості торгової дебіторської заборгованості (168,8 млрд грн) 88% становить сумнівна заборгованість, за якою було нараховано 147 млрд грн резерву на знецінення.

Якщо виходити із середньорічної вартості реалізованого газу власного видобутку на рівні 70 млрд грн, то станом на кінець 1 півріччя 2021 року сумнівна заборгованість досягла розміру дворічної вартості всього видобутого власного газу.


За сегментом «Роздрібний бізнес» у 1 півріччі 2021 року було сформовано 240 млн грн збитків, але на відміну від «Трейдингу» сума таких збитків є меншою від збитків за 1 півріччя 2020 року (406 млн грн). Наявність збитків в даному сегменті свідчить про пряму дотацію даного сегменту за рахунок інших сегментів діяльності Групи Нафтогаз. Наявність збитків у роздрібній торгівлі природним газом триває другий рік поспіль, а можливість їх дотації за рахунок іншої діяльності Компанії може надавати Групі Нафтогаз конкурентні переваги на ринку постачання газу, що своєю чергою призводить до спотворення конкуренції на ринку.

Слід відзначити, що у 1 півріччі 2021 року прибуток (EBITDA) ПАТ «Укрнафта», що є складовою консолідованої звітності склав 2,46 млрд грн проти 2,32 млрд грн збитку у 1 півріччі 2020 року. Таким чином Укрнафта покращила свій фінансовий результат на 4,79 млрд грн.

Характерним для консолідованого звіту за 1 півріччя 2021 року є те, що в ньому представлено структуру сумарних витрат на збут, загальних та адміністративних витрат, як за 1 півріччя, так і за 2 квартал 2021 року. Виходячи із зазначених даних легко порівняти такі витрати, понесені у 2 кварталі в порівнянні із 1 кварталом 2021 року.


У другому кварталі 2021 року сумарні витрати на збут, загальні та адміністративні витрати склали 5,14 млрд грн, що на 2,34 млрд грн або на 84% більше в порівнянні із 1 кварталом 2021 року.

Показовим є те, що у 2 кварталі, вже після зміни керівника Нафтогазу, витрати на персонал склали 2,29 млрд грн, що на 432 млн грн більше ніж у 1 кварталі 2021 року. Якщо порівнювати зазначені 2,29 млрд грн витрат на персонал з відповідними витратами 2 кварталу 2020 року, то вони також більші на суму понад 685 грн.

Враховуючи зазначене, та зважаючи на те, що зміна керівництва Нафтогазу відбувалась саме у 2 кварталі 2021 року можна з великою долею імовірності стверджувати, що значна частина із збільшених у 2 кварталі 2021 року на 432 млн грн витрат на персонал - це були виплати для керівного управлінського складу Компанії.

Відкритим залишається запитання – як можна було виплачувати додаткові премії для керівного складу після того, як Кабінет Міністрів України визнав незадовільною роботу правління Компанії. І головне хто і на підставі чого підписував платіжні доручення на виплату таких премій у 2 кварталі 2021 року, після зміни керівника Нафтогазу.

Сумарний обсяг інвестицій Групи Нафтогаз за 1 півріччя 2021 року становив 7,4 млрд грн, що на 0,4 млрд грн менше ніж за відповідний період минулого року.


Варто також зазначити, що при зростанні у 1 півріччі 2021 року по відношенню до 1 півріччя 2020 року доходів від реалізації газу власного видобутку в 2 рази та зростання прибутку (EBITDA) за цим сегментом у 2,5 раза Група Нафтогаз не тільки не змогла наростити інвестиції у власне виробництво, але й скоротила такі інвестиції майже у два рази.


Одночасно слід зазначити, що інвестиції Компанії в «Інший сегмент» своєї діяльності за відповідний період зросли в 3,5 раза та склали 2,93 млрд грн. Як зазначається у звіті «93% капітальних витрат і 68% активів сегменту „Інше“ належать до проєктів, що виконуються технічним дивізіоном для сегмента „Розвідка та видобування”.

Згідно з даними консолідованого фінансового звіту за 1 півріччя 2021 року станом на кінець звітного періоду на банківських рахунках Компанії було 47,8 млрд грн грошових коштів.

Якщо порівнювати з інформацією, опублікованою РБК-Україна, про те що «Станом на 01.05.21 на поточних рахунках Компанії було накопичено грошових коштів у сумі, еквівалентній 57,7 млрд грн, то тільки за два місяці 2 кварталу 2021 року було використано 10 млрд грн. При цьому НАК «Нафтогаз України» протягом 2 кварталу 2021 року не закуповував імпортований газ для закачування в ПСГ та не здійснював великих інвестицій, тому природа зменшення грошових коштів на рахунках компанії мало зрозуміла.

Підсумовуючи викладене, - за таких параметрів фінансового звіту, важко розділити твердження про те, що «Група Нафтогаз стоїть на захисті енергонезалежності країни та слугує опорою для державного бюджету».

І якщо енергетична безпека України залежить від фінансового стану НАК «Нафтогаз України», то існують всі підстави стверджувати про явні загрози такій енергетичній безпеці.

Нагадаємо, 4 листопада темою обговорення ток-шоу Energy Freedom, організованого Energy Club, став фінансовий звіт Нафтогазу за перше півріччя 2021 року.


Ознайомитись з думками експертів ток-шоу Energy Freedom (04.11.21)
Інші аналітичні матеріали Energy Club


Інфраструктура